15.-16. NOVEMBER

Clarion The Edge, Tromsø

 

​Program og påmelding

På årets konferanse vil det tas opp tema og problemstillinger relevant for kontrollkommisjons arbeid, blant annet vil Oxford Research AS' evaluering av kvalitet på tvangsvedtak gjennomgås, og vi vil se på erfaringer med lovendringene om samtykkekompetanse. Konferansen vil også i år bli delt opp i sesjoner for forskjellige interessegrupper: kontrollkommisjonsledere, lege-medlemmer og bruker- og pårørendemedlemmer.

Last ned programmet (PDF) Meld deg på her

Målgruppe 

Alle fire medlemmer per kontrollkommisjon inviteres til konferansen. Lederne bes sørge for videreformidling av påmeldingslinken til medlemmene. 

Praktisk informasjon

Det tekniske arrangementet for reise og opphold i forbindelse med konferansen ivaretas av Berg Hansen reisebureau.

Flyreiser m.v. kan bestilles via Berg Hansen reisebureau eller den reiseleverandør dere vanligvis bruker. Spørsmål om påmelding og reise kan rettes til Kathrine Sundstrøm hos Berg Hansen, tlf. 21 02 44 17.

Helsedirektoratet dekker kostnadene i forbindelse med oppholdet i Tromsø for deltakere som ikke bor i byen. For deltakere som bor i Tromsø dekker vi konferanse med lunsj, pauser og festmiddag. Kontrollkommisjonenes deltagere kan beregne 12 timer i godtgjørelse for møtetiden under konferansen, så fremt vedkommende er tilstede under hele konferansen.

Konferansen pleier å bli godkjent som meritterende av Den norske legeforening og Advokatforeningen. Detaljer om det kommer etter hvert.


Påmeldingsfrist 15. oktober