13.-14. JUNI

Holmenkollen Park Hotell, Oslo

13.06: 10-19, 14.06: 9-18

Følg konferansen direkte

Program

Program (berg-hansen.no)

Abstract book (PDF)

Om konferansen

​De siste årene har det vært debatt hvor det har blitt stilt spørsmål ved om kvinner som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør fortsette med sin medisinske behandling under graviditet. Kritikerne av dagens retningslinje mener at det nå foreligger nok kunnskap og erfaring til å hevde at LAR-legemidler under graviditeten innebærer en betydelig risiko for senskade på barnet.

Helsedirektoratet er ansvarlig for dagens retningslinjer som gir råd om at de gravide bør fortsette i LAR under i svangerskapet. Dette er i tråd med retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og en rekke andre land som baserer seg på kunnskapsbaserte anbefalinger.

Nasjonal faglig retningslinje for LAR og gravide (gjeldende retningslinje)

Mål for konferansen

Målet for konferansen er å presentere og gjennomgå den samlede forskningen på området, og få synspunkter fra ulike fagmiljø og brukere på de sentrale spørsmålene knyttet til dette temaet.

Et uavhengig panel bestående av brukere og sentrale forskere/fagpersoner med ulik fagbakgrunn vil vurdere de ulike innleggene fra konferansen.

Spørsmål som konsensuspanelet skal svare på / Key questions to be addressed by the consensus panel (PDF)

Presentasjoner

Last ned presentasjonene fra konsensuskonferansen (komprimert mappe).

Kunnskapsoppsummeringer og rapporter

Helsedirektoratet har bestilt totalt seks kunnskapsoppsummeringer/rapporter som skal legges frem på konferansen, og disse omfatter den medisinskfaglige, etiske og juridiske kunnskapen på området.

  1. Eksperimentelle studier i forsøksdyr. Hva vet vi om langvarige effekter i avkom eksponert for metadon eller buprenorfin i fosterlivet? Finnes det relevante epigenetiske studier? (PDF)
  2. Langtidseffekter hos barnet ved bruk av metadonbuprenorfin og andre opioider i svangerskapet (PDF)
  3. What is the knowledge base for tapering from methadone or buprenorphine during pregnancy? (PDF)
  4. What is the knowledge base for tapering from OMT-medications (methadone or buprenorphine)? (PDF)
  5. Utredning om enkelte rettslige utfordringer knyttet til bruk av legemiddelassistert rehabilitering under svangerskapet (PDF)
  6. En etisk drøfting av helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon, buprenorfin eller andre opioider (PDF)