26. APRIL

Universitetsgata 2, Helsedirektoratet

Kl 09:30 - 16:00

Om konferansen

Lansering av den nye nasjonale faglige retningslinjen for spiseforstyrrelse, samt rådslag om pakkeforløp for barn og unge med spiseforstyrrelse.

Opptak av konferansen

 Last ned presentasjoner fra konferansen (ZIP)

Program og påmelding

Programmet for konferansen (PDF)

Konferansen er nå fulltegnet. 

Husk legitimasjon ved oppmøte!

Vi tar forbehold om at det kan bli små endringer i programmet.

Ny nasjonal faglig retningslinje

Presentasjon av retningslinjen, samt synspunkter fra både brukere, og ulike aktører fra helsetjenesten

Pakkeforløp innen spiseforstyrrelse- barn og unge

Presentasjon av det pågående arbeidet med pakkeforløpet, samt mulighet til å gi innspill til arbeidet.

Her finner du mer informasjon om Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Lansering av NORSPIS

Det første nasjonale kvalitetsregisteret innen psykisk helse lanseres.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen vil være ansatte innen psykisk helsevern, i kommunehelsetjenesten, forskere, brukere, pårørende og andre med interesse for spiseforstyrrelse.

Praktisk informasjon

Konferansen er gratis og det vil bli servert lunsj.

Utgifter til reise og eventuell overnatting dekkes ikke av Helsedirektoratet.