25. OKTOBER

Thon Hotel Opera, Oslo

Kl. 11–17

Målet med seminaret er å utveksle erfaringer, og diskutere samarbeidsmuligheter for felles tiltak på tvers av landegrenser for å forebygge jodmangel.
Møteleder er Liv Elin Torheim, professor Høgskolen i Oslo og Akershus og leder i Nasjonalt råd for ernæring.
Sentrale temaer:

  • Jodstatus i de nordiske landene – resultater fra det nordiske prosjektet.
  • Hvilke tiltak pågår i de nordiske landene, og erfaringer fra disse.

Program for dagen

Påmelding

Påmelding til seminaret sendes til marianna.tarasti@helsedir.no.

Påmeldingsfrist: 16.oktober