12.-14. MARS

Rikshospitalet

 

Hele grunnkurset på 3 dager er for fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder. Sykepleiere får tilbud om et 2 dagers kurs da de først fra 2019 inkluderes i nettverket. Fastleger/nevrologer er invitert til dagskurs med de andre faggruppene 12. mars. ​

Hva er ParkinsonNet? 

ParkinsonNet er utviklet i Nederland som et nasjonalt tilbud til pasienter med Parkinsons sykdom. Systematisk opplæring, etablering av fagpersoner i nettverk og tilgjengeliggjøring av informasjon er sentralt for modellen. Hver enkelt fagperson skal kontinuerlig bedre egen kompetanse, øke forståelsen av hva andre faggrupper kan bidra med i behandling av den aktuelle pasientgruppen, samt samarbeide tett med den enkelte pasient/bruker. Målet med ParkinsonNet er å gi mennesker med Parkinsons sykdom og parkinsonisme den best mulige helhetlige oppfølgingen på tvers av omsorgsnivå. Hvor mange fagpersoner som bidrar inn i oppfølgningen vil variere ifht behovene til den enkelte bruker/pasient.

Kort om bakgrunn og organisering 

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut nye modeller for bedret behandling og oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer. Pasienter med Parkinsons sykdom er en egnet gruppe å prøve ut nye modeller på. Med 8000 pasienter i Norge er gruppen tilstrekkelig stor, og pasientene har behov for bred tverrfaglig tilnærming over lengre tid. Helsedirektoratet, i nært samarbeid med Norges Parkinsonforbund, Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) og Nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus HF, gjennomfører i perioden september 2017 til desember 2019 pilotprosjektet ParkinsonNet i Norge (Rogaland og Oslo).  Med erfaringer fra pilotprosjektet vil koordineringsgruppen, bestående av representanter fra ovennevnte samarbeidspartnere for prosjektet, vurdere i hvilken grad denne modellen er egnet i en norsk kontekst og om det anbefales at denne modellen implementeres nasjonalt. 

Hvordan bli en del av ParkinsonNet?

For å bli en del av ParkinsonNet må den enkelte fagperson gjennomføre et 3 dagers kompetansehevende grunnkurs. Første dag er felles for alle faggrupper og de to påfølgende dager er profesjonsspesifikke. Det har til nå i piloten blitt gjennomført et grunnkurs i Rogaland (okt 2017) og et grunnkurs i Oslo (januar 2018). Nye grunnkurs blir 23. -25. januar 2019 i Rogaland og 12. - 14.  mars 2019 i Oslo. Flere fagpersoner blir da opplært og inkludert i de allerede eksisterende regionale nettverkene. Vi oppfordrer interesserte fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere til å søke om deltakelse på kommende grunnkurs i Oslo. Fagpersoner det kan henvises direkte til vil prioriteres da det vurderes som det mest hensiktsmessige ved utvidelsen nå (gjelder fysioterapeuter og logopeder). Til informasjon vil det også bli invitert fastleger og nevrologer til første dag av grunnkurset.

Hva innebærer deltakelse?

 • Gjennomføring av e-læringskurs i forkant av grunnkurset (varighet om lag 2 timer).
 • Kurset gir grunnleggende innføring i diagnosen og er utgangspunkt for grunnkurset i januar. Praktisk informasjon og påloggingsinformasjon sendes til påmeldte per mail.
 • Deltakelse på grunnkurset 12. - 14. mars på Rikshospitalet i Oslo.
 • Deltakelse på 2-3 dagssamlinger i løpet av 2019 i Oslo. Faglig innhold, tid og sted er under utarbeidelse.
 • Samhandling med de andre deltakerne i prosjektet og aktiv deltakelse i nettverket
 • Tillatelse til at kontaktopplysninger blir tilgjengeliggjort i fagpersonregisteret på parkinson.no
 • Besvare spørreundersøkelser og bidra i evaluering av prosjektet

Påmelding, program og praktisk informasjon

 • Grunnkurset er for fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere. Fastleger/nevrologer er invitert til grunnkurset 12. mars. 
 • Deltakelse på både grunnkurs og videre dagssamlinger er gratis. Lunsj og middager er også gratis.
 • Alle foredragsholdere er norske, men både e-læringskurs og noe av mailkommunikasjon/skjemaer vil være på engelsk.
 • Foreløpig program (PDF)


Påmeldingsfrist: 20. februar