24.-26. OKTOBER

Stavanger

 

​Hva er ParkinsonNet?

ParkinsonNet er utviklet i Nederland som et nasjonalt tilbud til pasienter med Parkinsons sykdom. Systematisk opplæring og etablering av fagpersoner i nettverk er et sentralt utgangspunkt for modellen. Pasientens kunnskap om egen sykdom, tilpasset egentrening og egenbehandling er videre basis for ParkinsonNet.

Pilotprosjektet skal vurdere hvordan denne arbeidsformen vil fungere i norsk sammenheng.

Invitasjonsbrev

Kursbeskrivelse

Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder i Rogaland.

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner opplæringspakken i ParkinsonNet som spesialistspesifikt kurs meritterende med 21 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse eller somatisk helse.

Kriterier for deltakelse

Deltakelsen må være forankret i kommunens/bedriftens ledelse. Deltakeren må:

  • ha tilgang til pasienter/brukere med parkinson
  • delta på prosjektets grunnkurs og påfølgende samlinger
  • være motivert til å arbeide tverrfaglig
  • være aktiv i det faglige nettverket
  • være innstilt på å bruke tillært kunnskap i sin daglige praksis
  • besvare spørreundersøkelser og bidra i evaluering av prosjektet 

Deltakelsen i prosjektet er gratis og det kan vurderes støtte til reise og opphold.

Påmelding

 

Påmeldingsfrist: 12. september