16.-18. JANUAR

Oslo

 

​Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Norges Parkinsonforbund, nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser.

Invitasjonsbrev (PDF)

Kursbeskrivelse (PDF)

Hva er ParkinsonNet?

ParkinsonNet er utviklet i Nederland som et nasjonalt tilbud til pasienter med Parkinsons sykdom. Systematisk opplæring og etablering av fagpersoner i nettverk er et sentralt utgangspunkt for modellen. Pasientens kunnskap om egen sykdom, tilpasset egentrening og egenbehandling er videre basis for ParkinsonNet.

Pilotprosjektet skal vurdere hvordan denne arbeidsformen vil fungere i norsk sammenheng.

Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder i de 12 bydelene som tilhører pasientgrunnlaget til nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (inkluderer ikke bydelene Alna, Stovner og Grorud).

Kriterier for deltakelse

Deltakelsen må være forankret i kommunens/bedriftens ledelse. Deltakeren må:

 

  • ha tilgang til pasienter/brukere med parkinson
  • delta på prosjektets grunnkurs og påfølgende samlinger
  • være motivert til å arbeide tverrfaglig
  • være aktiv i det faglige nettverket
  • være innstilt på å bruke tillært kunnskap i sin daglige praksis
  • besvare spørreundersøkelser og bidra i evaluering av prosjektet 

 

 

Deltakelsen i prosjektet er gratis og det kan vurderes støtte til reise og opphold.

 

PåmeldingPåmeldingsfrist: 16. november 2017.