15. NOVEMBER

Scandic Hell hotell, Værnes

 

Om konferansen

Helse- og omsorgsdepartementet ved statssekretær Anne Grethe Erlandsen åpner Innovasjonskonferansen 2018 med følgende budskap: "Sammen om fremtidens innovative helsetjeneste."

Konferansen vil belyse hovedtemaet ut fra flere relevante og spennende perspektiv som; innsikt i hverdagen til mennesker med rusavhengighet og behovet for et betydelig bedre helse- og omsorgstilbud til disse pasientene, sosialt entreprenørskap, ledere i primær- og spesialisthelsetjeneste, næringsliv, forskning og utdanning og ikke minst får vi møte Safia Abdi Haase; en uredd og dyktig helsearbeider og forkjemper for innvandrerkvinners rettigheter, kampen mot vold og kjønnslemlestelse. Vi får også presentert gode eksempler på innovasjon både i inn- og utland, og vi vil fra Dansk Design Center høre hvordan vi kan få innblikk i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Dette gir også muligheter og verktøy til å påvirke fremtidig utvikling. 

Program

Programmet finner du på InnoMeds nettsider.

Målgruppe

Vi håper at Innovasjonskonferansen 2018 blir en nyttig innovasjonsmøteplass for myndigheter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, brukere, pårørende, pasientorganisasjoner, bedrifter,

FoU-miljø, virkemiddelaktører og andre interesserte. Vårt mål er at du skal få ny kunnskap, bli berørt, inspirert og engasjert og kanskje du også møter noen som du kan ha nytte av å bli kjent med.

Påmelding

Påmelding gjøres via InnoMeds nettsider (www.innomed.no) (NB: Du er ikke påmeldt før du har mottatt kvittering).

Ønsker du hotellrom, ta direkte kontakt med Scandic Hell Hotell for booking her eller tlf. 74 84 48 00.

Det er fint om du videresender denne invitasjonen og programmet til andre du tror kan ha nytte av å delta på Innovasjonskonferansen 2018.


Påmeldingsfrist: 9. november