23. NOVEMBER

Scandic Hell hotell, Værnes

Kl. 09.00 - 17.00

Program

 • Sammen skaper vi en innovativ helse- og omsorgstjeneste  Helse- og omsorgsdepartementet
 • Delivering on people's needs and dreams through design in health and care - Elizabeth B.-N. Sanders, Associate Professor, The Ohio State University
 • Den verdiløse pasienten - Ingeborg Senneset, journalist i Aftenposten.
 • Helselederne har ordet - fra forvaltnings- til innovasjonskultur, Kirsti Helen Blomli, sektorleder for helse og omsorg, Nordreisa kommune, Runa Heimstad, fagdirektør, St. Olavs hospital HF
 • Hvem er ekspert på hva? Carol Tishelman, RN, PhD, professor i innovativ pleie og omsorg, Karolinska institutet, MMC/Innovativ vård
 • Fra effektive systemer til høyproduktive innbyggere, Lavrans Løvlie, partner, Livework
 • Offentlig privat innovasjon = den nye normalen? Mona Skaret, direktør (med ansvar for vekstbedrifter og klynger), Innovasjon Norge
 • Hvordan kommer vi bort fra norges teknologiforherligelse? Anna Kirah, designantropolog, Halogen AS
 • Helsepersonell og teknologer sammen på operasjonsstua - nye verktøy for bedre diagnostikk av lungekreft, Håkon Olav Leira, overlege, St. Olavs hospital, Thomas Langø, sjefsforsker, Sintef
 • "No isolation: kampen mot sosial isolasjon og ensomhet", Kristin Dolve Larsen, prosjektleder, No isolation
 • Ny sykehusseng kan bli starten på et nytt norsk industrieventyr - Kjell Are Furnes, Ably Medical
 • En idé fra bestefar til et verktøy for sykehjem - Johanne Vikaas, gründer og daglig leder, Minmemoria AS
 • Digitaliseringen og framtidens sjukvård - Bo Dahlbom, professor, IT-universitetet Gøteborg

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er myndigheter, helseledere, helsepersonell, pasient-/brukerorganisasjoner, FoU-miljøer, bedrifter og virkemiddelaktører.

Om konferansen​

Innovasjonskonferansen arrangeres årlig i regi av InnoMed. InnoMed et er nasjonalt program og kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren, etablert av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. SINTEF leder InnoMeds sekretariatet og arrangerer konferansen. Målsetting med konferansen er å skape en nasjonal møteplass for forankring, inspirasjon og nettverksbygging for økt satsing på innovasjon i helse- og omsorgssektoren.

Påmeldingsfrist 1. november