18.-20. SEPTEMBER

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

 

I samarbeid med Helsedirektoratet, arrangerer Arbeids- og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering INKO-konferansen 2017.

Mer om årets tema - arbeidsinkludering og helse:

Vi skal se på norske og internasjonale utviklingstrekk, forskning og utprøvninger og utfordringer knyttet til de mange hundre tusen brukerne som arbeids- og velferdssystemet har felles med helsetjenestene. 

  • Er arbeid alltid helsefremmende?
  • Bør og kan helsesiden (fastleger/sykmeldere, kommune- og spesialistnivå) bidra mer i arbeidsinkluderingen?
  • Kan myndighetene bidra med politikk som sikrer samarbeid og inkluderingskompetanse på tvers av sektorer?
  • Finnes det gode eksempler på samvirketiltak på tvers av sektorene som understøtter arbeidsinkludering?
  • Hvilke erfaringer har vi så langt, og hva sier forskningen?

I år tilbyr vi en ekstra dag, onsdag 20. september, der en kan delta på ett av tre separate seminarer på fagfeltet, hvor egne arrangører er ansvarlig for innholdet:

  • Forskning på Return to Work (RTW) - i Norge (NTNU, institutt for samfunnsmedisin, Uni Research helse og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering). Program for RTW seminaret.
  • Fasilitatorkurs - ansvar for prosess og framdrift i utviklingsarbeid (Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering). Program for fasilitatorkurset.
  • Supported Employment som metodisk tilnærming i arbeidsinkludering, (Supported Employment Norge - SENO).

Vil du lære mer, bidra i diskusjonene og møte fagfolk og kolleger fra hele landet? Da ses vi på Gardermoen i september!

Du kan følge Nettverk for arbeidsinkludering på Facebook her: www.facebook.com/inkluderingskompetanse/

Lenke til PROGRAM og PÅMELDING

Påmeldingsfrist: 22. juni 2017