24. OKTOBER

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29

Kl. 08.30 - 11.00

​Program 

Frokost og mingling fra kl. 08.30. Programstart kl. 09.00.

Velkommen 
Linda Granlund, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Lav terskel - høy kvalitet
Laila Oliversen Brandsgård, bruker av Modum frisklivssentral

Forebygge mer for å reparere mindre - vi er på rett vei
Åse Michaelsen, eldre - og folkehelseminister

Et sted å henvise til - "apoteket" for livsstilsendring
Ståle Sagabråten, fastlege og nestleder Norsk forening for allmennmedisin

Frisklivssentralar i kommunane - Ei kartlegging og analyse av føregyggande og helsefremjande arbeid og tilbod i norske kommunar i perioden 2013-2016
Trond Ekornrud og Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå

Hverdagsglede – et eksempel på tidlig hjelp fra helsetjenesten
Werner Fredriksen, Rådet for psykisk helse

Veien videre 
Henriette Øien, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Seminaret er fulltegnet.

For spørsmål, kontakt Hilde Frantzen