24. OKTOBER

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29

Kl. 08.30 - 11.00

​Program 

Frokost og mingling fra kl. 08.30. Programstart kl. 09.00.

Velkommen 
Linda Granlund, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Lav terskel - høy kvalitet
Laila Oliversen Brandsgård, bruker av Modum frisklivssentral

Forebygge mer for å reparere mindre - vi er på rett vei
Åse Michaelsen, eldre - og folkehelseminister

Et sted å henvise til - "apoteket" for livsstilsendring
Ståle Sagabråten, fastlege og nestleder Norsk forening for allmennmedisin

Frisklivssentralar i kommunane - Ei kartlegging og analyse av føregyggande og helsefremjande arbeid og tilbod i norske kommunar i perioden 2013-2016
Trond Ekornrud og Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå

Hverdagsglede – et eksempel på tidlig hjelp fra helsetjenesten
Werner Fredriksen, Rådet for psykisk helse

Veien videre 
Henriette øien, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Seminaret er gratis og åpent for alle. 

For spørsmål, kontakt Hilde Frantzen

Påmeldingsfrist: 18. oktober