5. DESEMBER

Helsedirektoratet, Vitaminveien 4

 

Målsetting med konferansen

Sentrale helsemyndigheter, kommuner og fastleger og deres samhandlere og brukere skal belyse og diskutere ledelse av fastlegeordningen og fastlegene. Videre skal samhandling om fordeling av oppgaver mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene og fastlegene belyses og drøftes.

For oppdateringer og mer informasjon om Fastlegekonferansen, følg arrangementet på Facebook.

Konferansen vil bli strømmet. 

Konferansen starter kl. 10.00. Registrering fra kl. 09.00.

Konferansen er godkjent med 6 valgfrie poeng i videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Det er sendt søknad til spesialitetskomiteene i samfunnsmedisin.

Program

Møteleder: Avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen, avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester

Del 1: 10.00-11.45: Overordnede perspektiver på fastlegeordningen

Divisjonsdirektør i Divisjon kvalitet og forløp, Geir Stene-Larsen, ønsker velkommen

10.10: Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke fra Helse- og omsorgsdepartementet om situasjonen for fastlegeordningen

10.35: Helsedirektoratets arbeid med fastlegeordningen. Bjørn Guldvog, helsedirektør

11.00: Kommunene og ledelse av fastlegeordningen og fastlegene. Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS 

11.25: Legeforeningen og ledelse av fastlegeordningen og fastlegene. Marit Hermansen, president i Legeforeningen

11.45: Håndholdt lunsj

Del 2: 12.30-14.00: Ledelse av fastlegeordningen og fastlegene

12.30-12.50: Hilde Skyvulstad, enhetsleder Enhet Helse i Sarpsborg kommune. Samhandlingssjef, kommunene i Østfold

12.50-13.10: Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen

13.10-13.30: Kristin Nilsen, kommunaldirektør Velferd i Bærum kommune. Koordinator for K10

13.30-14.00: Paneldiskusjon med innlederne og salen

14.00-14.20: Pause

Del 3: 14.20-15.45: Samhandling. Hvordan kan oppgavene fordeles mellom spesialisthelsetjenesten,                        kommunehelsetjenesten og fastlegene

14.20-14.40: Jan Frich, fagdirektør HSØ RHF

14.40-15.00: Camilla Dunsæd, prosjektleder/rådmann i nye Kristiansand kommune

15.00-15.20: Petter Brelin – Allmennlege, leder NFA og styremedlem i SØ

15.20-15.45: Paneldiskusjon med innlederne og salen

15.45-16.00: Avslutning ved fagdirektør Svein Lie, Helsedirektoratet

Programmet kan bli endret.

Påmelding

Kjell.Maartmann-Moe@helsedir.no  +47 90 777 758
Jorunn.Hjertvik@helsedir.no +47 48 255 497

Påmeldingsfrist: 2. desember