26. MAI

Kunnskapssenteret, Pilestredet Park 7, inngang Stensberggata

Kl. 9–10.30

Se opptak av fagseminaret

Program og presentasjoner

Bakgrunn

Snusbruk blant unge kvinner har økt kraftig de siste årene. I Norge er det nå 13 prosent av unge kvinner mellom 16 og 24 år som bruker snus daglig, og i tillegg bruker 5 prosent snus av og til.

Disse kvinnene kommer etter hvert i aldersgruppen som planlegger svangerskap. Kunnskapen om helserisiko ved bruk av snus under graviditet er ny og ikke så godt kjent.

Målgruppe

Målgruppen for seminaret er helsepersonell som er i kontakt med gravide (særlig leger og jordmødre), frivillige organisasjoner og andre med interesse for temaet.

Påmelding og praktisk

Det blir enkel servering.

Påmelding innen 23. mai 2016.

Arrangementet foregår i Kunnskapssenteret, Pilestredet Park 7, inngang Stensberggata (den gamle kvinneklinikken på tidligere Rikshospitalet).

 

skriv ut del på facebook del på twitter