27. MAI

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl 10:00 - 15:30

Bakgrunn

De fleste land i Europa har nå innført eller planlegger innføring av tarmscreening i tråd med EUs anbefalinger. I Norge har det siden 2012 pågått et forprosjekt til et nasjonalt screeningprogram i to helseforetak i Helse Sør-Øst, med screeningsentre i Vestre Viken HF, Bærum sykehus og Sykehuset Østfold HF, Moss.
Helsedirektoratet skal i løpet av 2016 utrede hvordan et eventuelt nasjonalt screeningprogram kan organiseres i Norge, og en arbeidsgruppe skal levere en rapport om dette 1. juli. Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten skal diskutere nasjonal screening mot tarmkreft høsten 2016.

Program 

Målgruppe

Helsepersonell og fagpersoner i helsetjenesten og helseforvaltningen

Praktisk informasjon

 

Det blir enkel servering.
Ved spørsmål  kontakt:
Bente Bryhn: telefon 24163273/92823841
Kaja Ndimande:mobil  41632198

Påmelding

 

Det er mulig å melde seg på ut dagen i dag, torsdag 26.mai