2.-3. MARS

Clarion Hotel Royal Christiania

9.30–16.00

​Påmelding

Meld deg på åpen fagkonferanse 2. mars (questback.com)

 • Påmeldingsfrist: 25. februar
 • Ingen deltakeravgift
 • Begrenset antall plasser

Påmeldte deltakere som ikke møter faktureres med kr 500.

Program dag 1:
Åpen fagkonferanse

Moderator og møteleder Geir Stene-Larsen, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet.

09.30-10.00
Registrering

10.00-11.30

 • Helseminister Bent Høie åpner konferansen
 • Professor ved Universitetet i Bergen Frank Aarebrot: Sosiale ulikheter gjennom tidene
 • Direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt Ulf Sverdrup: Norge i et nytt Europa- egeninteresse versus solidaritet
 • Paneldiskusjon/spørsmål

11.30-12.30
Lunsj

Møteleder seniorrådgiver Harald Siem, Folkehelseinstituttet.

12.30-13.30
Norske partnere i Folkehelseprogrammet presenterer sine erfaringer

13.30-14.00
Pause

14.00-15.00
Norske partnere i Folkehelseprogrammet presenterer sine erfaringer fortsetter

15.00-15.45

 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet deler sine erfaringer fra arbeidet som programpartner              
 • Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet Niels Engelschiøn: Betydning av bilateralt samarbeid ved bruk av EØS-midlene og muligheter for folkehelsesamarbeid i den neste perioden
 • Avslutning ved møteleder

Program dag 2: EØS-workshop for spesielt inviterte

Møteleder seniorrådgiver Harald Siem, Folkehelseinstituttet.

 • Målsettingen med det bilaterale samarbeidet, ved Utenriksdepartementet
 • Innlegg ved Financial Mechanism Office (FMO)
 • Resultater fra spørreundersøkelse presenteres av Folkehelseinstituttet
 • Workshop: Utvikling av en modell for samarbeid

 

skriv ut del på facebook del på twitter