6.-7. DESEMBER

Thon Conference, Universitetsgaten 26, Oslo

 

Målgruppe

Kurset henvender seg primært til ledere, planleggere, folkehelsekoordinatorer og andre som ønsker å styrke sine kompetanser i å jobbe tverrsektorielt for en helsevennlig samfunnsutvikling.

Det anbefales at hver kommune er representert med minst to deltakere for å øke utbyttet av gruppearbeid og refleksjoner over praksis i kommunen.

Om kurset

Vi inviterer til et todagers kurs som skal utvikle og styrke ulike kompetanser for å lykkes med samarbeid både innad i kommunen og i lokalsamfunnet for øvrig.

Kurset er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, KS og Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. Det bygger på anbefalinger gitt i rapporten "Tackling Health Inequalities Locally: The Scandinavian Experience", og er inspirert av et lignende kurs utarbeidet av WHO Europa i 2016.

  • Kurset er gratis, men påmelding er bindende.
  • Frist for å melde avbud er 23. november. Det faktureres for manglende avbud/fremmøte.
  • Kurset går over to dager, og det er obligatorisk å delta begge dager.
  • Deltagere besørger selv reise og opphold.
  • For å delta må du være ansatt i en kommune eller fylkeskommune.
  • På grunn av stor interesse for kurset er det som utgangspunkt plass til maks 3 deltakere fra samme kommune/fylkeskommune. Totalt er det 60 plasser. 

Les mer om kurset (sunnekommuner.no)

​God helse i befolkningen er samfunnets viktigste kapital. Derfor er helsefremmende arbeid og utjevning av sosiale helseforskjeller helt essensielt for å nå målet om en bærekraftig samfunnsutvikling.