13.-14. MAI

Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo (Storo)

 

Hvordan sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative agendaen? Hvordan bygge bro mellom ulike fagmiljøer, for slik å skape økt helse og trivsel i kommunene?

Sunne kommuner, KS og Helsedirektoratet inviterer til et todagers kurs, som skal utvikle og styrke ulike kompetanser for å lykkes med samarbeid både innad i kommunen, og i lokalsamfunnet for øvrig.

Målgruppe

Kurset er for ledere, planleggere, folkehelsekoordinatorer o.l. i kommuner og fylkeskommuner som ønsker å styrke sine kompetanser i å jobbe tverrsektorielt for en helsevennlig samfunnsutvikling.

Det anbefales at hver kommune er representert med minst to deltakere for å øke utbyttet av gruppearbeid og refleksjoner over praksis i kommunen.

Om kurset

Målet med kurset er å styrke kommuneansattes kompetanser i å sette livskvalitet, helse og sosiale helseforskjeller på den kommunale dagsordenen. «God helse er samfunnets viktigste kapital».

Kurset adresserer også partnerskap og samskaping som verktøy, og deltakerne skal etter endt kursdeltakelse bli gode «endringsagenter» for en helsevennlig samfunnsutvikling.

Praktisk og påmelding

Påmelding (questback.no)

  • Kurset er gratis å delta på, men deltakere besørger selv reise og opphold
  • Påmelding er bindende og det faktureres for manglende avbud/fremmøte
  • Det forventes at påmeldte deltar begge dagene
  • Maks tre påmeldte per kommune/fylkeskommune

Les også om kurset på sunnekommuner.no

Program

Foreløpig rammeprogram (PDF)