28. NOVEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo og direktesending på nett

Kl. 10–15

​I samarbeid med Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Sjøfartsdirektoratet, LO, NHO, Virke og Spekter, inviterer Helsedirektoratet til en konferanse om fysisk aktivitet og arbeidshelse og utfordringene for fremtidens arbeidsliv.

Konferansen vil strømmes på Facebook og på Helsedirektoratets Youtube-side.

Om konferansen

Arbeidsplassen er en viktig helsefremmende arena. Konferansen har til hensikt å løfte temaet fysisk aktivitet i arbeidslivet i et langsiktig perspektiv for å styrke arbeidshelsen.

Dette er med bakgrunn i at fremtidens arbeidstakere må stå lengre i jobb og være robuste nok til å kunne gjøre det. Mange må være friske og sterke nok til å kunne stå i arbeid til de er 70 år. Det vil være en utfordring når en ser til det fysiske aktivitetsnivået blant dagens barn, unge og voksne.

Vi håper at dette arbeidet vil kunne bidra til et langsiktig løft på arbeidslivsarenaen knyttet til fysisk aktivitet, et løft som ivaretar de interessene og perspektivene som de inviterte aktørene har.

Det poengteres at konferansen ikke kun dreier seg om trening i arbeidslivet. Blant annet nevnes transport til og fra arbeid, uorganisert aktivitet i løpet av arbeidsdagen og fysisk aktivitet i tilknytning til og på arbeid og utforming av fremtidens arbeidsliv.

Målgruppe

Konferansen vil være av interesse for nasjonale aktører og organisasjoner som jobber med arbeidslivsspørsmål, bedriftsledere, HR-avdelinger, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, verneombud, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Program

Last ned program i PDF.

Møteleder: Stine Lise Hattestad Bratsberg

 • Velkommen
  Stine Lise Hattestad Bratsberg
 • Velkommen fra politisk ledelse
  Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innledning
  Roger Heimli, 2. nestleder i LO, Svein Oppegaard, direktør i NHO, Olav W. Kvam, fagdirektør i Spekter og Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke
 • Behov for robuste fremtidige arbeidstakere
  Olov Belander, Helsedirektoratet
 • Fysisk arbeidsbelastning på jobb – er det skadelig?
  Andreas Holtermann, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark
 • Finnes det en oppskrift på bedre arbeidshelse?
  Karen Søgaard, professor ved Syddansk Universitet, Danmark
 • Paneldebatt
 • Workshop
 • Lunsj
 • Arbeidstilsynet på jobb for et helsefremmende arbeidsliv 
  Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet
 • Hvordan kroppen og hjernen påvirkes av stillesitting og trening – konsekvenser for arbeidslivet
  Örjan Ekblom, docent ved Gymnastikk og idrettshøgskolen, Sverige
 • Økt fysisk aktivitet med arbeidsplassen som arena
  Marit Skogstad, forskningssjef ved STAMI
 • Kan fysisk aktivitet redusere uføretrygding?
  Marius Fimland, førsteamanuensis ved NTNU
 • Avslutning

Påmelding

Konferansen er gratis, men deltagere som er påmeldt og som ikke møter opp vil faktureres kr 1 000.

Konferansen er fullbooket. Meld fra dersom du ønsker å stå på venteliste. Se kontaktinfo under.

Under lunsjen vil det være noen utstillere fra praksisfeltet. Interesserte aktører oppfordres til å ta kontakt med Helsedirektoratet. 

Påmelding (questback.com)

Begrenset antall plasser. Det vil være venteliste. Konferansen vil bli strømmet live på Helsedirektoratets facebookside og vil være tilgjengelig på Helsedirektoratets youtubekonto i ettertid.

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Olov Belander i Helsedirektoratet.