5. APRIL

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 12-15

Arrangementet er fulltegnet, men vi vil strømme det direkte i kanalene til Helsedirektoratet på Facebook og YouTube torsdag 5. april kl 12–15.

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet utviklet Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Registeret inneholder informasjon som skal brukes til planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester, og flere andre oppgaver som vil bidra til å styrke pasientenes helsetjeneste.

Lanseringen er åpen for alle, og frist til å melde seg på er den 15. mars 2018.

Program

12.00-12.30 Velkommen og åpning

- Åpning av KPR v/Helseminister Bent Høie
- Åpning av lanseringsseminaret ved assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk

12.30-13.30 Perspektiver fra kommunene
13.30-13.50 Pause med enkel servering
13.50-15.00 Visninger av statistikk fra KPR - og veien videre

 

 

Påmeldingsfrist: 15. mars 2018