22.-23. NOVEMBER

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo

 

Fagkonferansen tar for seg viktige temaer innen astma, allergi og annen overfølsomhet.

Målgruppe

Ansatte i helsetjenester i kommuner, helseforetak og apotek.

Påmelding

Ingen deltakeravgift. Lunsj inkludert. Begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 10. oktober 2017.

Program (PDF)

Påmelding og informasjon (berg-hansen.no)

Praktisk

Det søkes Legeforeningen og Sykepleierforbundet om tellende kurstimer for relevante spesialiteter.

Kontakt

Lillian Leknes, Helsedirektoratet

Påmeldingsfrist 10. oktober 2017