Relatert innhold

 

 

Invitasjon til deltakelse i pilotprosjekt (Rogaland) ParkinsonNet i Norgehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/invitasjon-til-deltakelse-i-pilotprosjekt-rogaland-parkinsonnet-i-norgeInvitasjon til deltakelse i pilotprosjekt (Rogaland) ParkinsonNet i Norgestring;#23.-25.string;#JANUARStavangerPåmeldingsfrist: 15. desember
Mat og måltider i barnehagen – regional implementeringskonferanse i Bodøhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/mat-og-maltider-i-barnehagen-regional-implementeringskonferanse-i-bodoMat og måltider i barnehagen – regional implementeringskonferanse i Bodøstring;#29.string;#JANUARNord Universitet, Bodø
Fra kunnskap til handling – overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Vest)https://helsedirektoratet.no/konferanser/fra-kunnskap-til-handling-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge-helse-vestFra kunnskap til handling – overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Vest)string;#6.-7.string;#FEBRUARAuditorium BUS1 – HUS – Barne- og ungdomssjukehuset, Haukelandsbakken 15
Helsepersonelldagen – Hvordan sikre riktig helsepersonell i fremtiden?https://helsedirektoratet.no/konferanser/helsepersonelldagen-hvordan-sikre-riktig-helsepersonell-i-fremtidenHelsepersonelldagen – Hvordan sikre riktig helsepersonell i fremtiden?string;#27.string;#FEBRUARVitaminveien 4 på Storo