Relatert innhold

 

 

Helsepersonelldagen – Hvordan sikre riktig helsepersonell i fremtiden?https://helsedirektoratet.no/konferanser/helsepersonelldagen-hvordan-sikre-riktig-helsepersonell-i-fremtidenHelsepersonelldagen – Hvordan sikre riktig helsepersonell i fremtiden?string;#27.string;#FEBRUARVitaminveien 4 på Storo
Invitasjon til deltakelse i pilotprosjektet ParkinsonNet i Oslohttps://helsedirektoratet.no/konferanser/invitasjon-til-deltakelse-i-pilotprosjektet-parkinsonnet-i-osloInvitasjon til deltakelse i pilotprosjektet ParkinsonNet i Oslostring;#12.-14.string;#MARSRikshospitaletPåmeldingsfrist: 20. februar
Kurs i GTT (Global Trigger Tool)https://helsedirektoratet.no/konferanser/kurs-i-gtt-global-trigger-toolKurs i GTT (Global Trigger Tool)string;#18.string;#MARSHelsedirektoratet, Vitaminveien 4, KvalitetsrommetPåmeldingsfrist: 8. mars
Kurs i hendelsesanalyse og pasientsikkerhethttps://helsedirektoratet.no/konferanser/kurs-i-hendelsesanalyse-og-pasientsikkerhetKurs i hendelsesanalyse og pasientsikkerhetstring;#27.-28.string;#MARSHelsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo
Program for folkehelsearbeid i kommunene 2019https://helsedirektoratet.no/konferanser/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene-2019Program for folkehelsearbeid i kommunene 2019string;#28.-29.string;#MARSScandic Oslo Airport, GardermoenPåmeldingsfrist: 28. februar
Regelverkskonferanse: alkoholloven og tobakkskadelovenhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/regelverkskonferanse-alkoholloven-og-tobakkskadelovenRegelverkskonferanse: alkoholloven og tobakkskadelovenstring;#4.-5.string;#APRILClarion Hotel & Congress Oslo Airport, GardermoenFørste frist for påmelding: 8. februar 2019
Saltpartnerskapet 2015–2018: Hvor står vi – hvor går vi?https://helsedirektoratet.no/konferanser/saltpartnerskapet-20152018-hvor-star-vi-hvor-gar-viSaltpartnerskapet 2015–2018: Hvor står vi – hvor går vi?string;#10.string;#APRILHelsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo (Storo)
Fra kunnskap til handling – overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Nord)https://helsedirektoratet.no/konferanser/fra-kunnskap-til-handling-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge-helse-nordFra kunnskap til handling – overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Nord)string;#24.-25.string;#APRILUniversitetet i Tromsø, Medisin og helsefagbygget, Auditorium Cerebrum (MH2U.08.316)Påmeldingsfrist: 17. april 2019
Allergifriskhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/allergifriskAllergifriskstring;#24.-25.string;#APRILHelsedirektoratet, Vitaminveien 4, OsloPåmeldingsfrist: 7. februar
Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling (Oslo)https://helsedirektoratet.no/konferanser/bli-en-bedre-brobygger-tverrsektorielt-samarbeid-for-helsevennlig-samfunnsutvikling-osloBli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling (Oslo)string;#13.-14.string;#MAIHelsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo (Storo)
Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling (Bergen)https://helsedirektoratet.no/konferanser/bli-en-bedre-brobygger-tverrsektorielt-samarbeid-for-helsevennlig-samfunnsutvikling-bergenBli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling (Bergen)string;#11.-12.string;#SEPTEMBERNærmere informasjon om kurslokale kommer senere