Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriell

Brosjyre som skal gis til alle som søker om kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

 

Ofte stilte spørsmål og svar om IPLOS-registreringhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-sporsmal-og-svarOfte stilte spørsmål og svar om IPLOS-registreringSvar på spørsmål om alle variablene i IPLOS-registeret og rapporteringskrav.477
Søk om IPLOS-datahttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/sok-om-iplos-dataSøk om IPLOS-dataSøk om individdata og statistikk fra IPLOS-registeret.268
IPLOS e-læringskurshttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-e-leringskursIPLOS e-læringskursFem e-læringsmoduler for deg som trenger opplæring eller skal holde kurs i IPLOS.301
IPLOS-kontakter i fylker og kommunerhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-kontakter-i-fylker-og-kommunerIPLOS-kontakter i fylker og kommuner​​​​Alle landets kommuner og fylkesmenn har oppnevnt IPLOS-kontaktpersoner.297
Veileder for innsending av data til IPLOS-registerethttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/veileder-for-innsending-av-data-til-iplos-registeretVeileder for innsending av data til IPLOS-registeretSteg for steg-beskrivelse av hvordan du sender inn data til IPLOS-registeret.611
Kravspesifikasjoner for IPLOS-registerethttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/kravspesifikasjoner-for-iplos-registeretKravspesifikasjoner for IPLOS-registeretKravspesifikasjonene sikrer korrekt elektronisk overføring av opplysninger fra pasientjournalen i kommunen til IPLOS-registeret.350
Innsyn i egne opplysninger i IPLOS-registerethttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/innsyn-i-egne-opplysninger-i-iplos-registeretInnsyn i egne opplysninger i IPLOS-registeretDu har rett til å se hva som er registrert om deg i IPLOS-registeret.612

Sist faglig oppdatert: 6. april 2017

Fakta

IPLOS-registeret

IPLOS-registeret inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Formålet er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten, se IPLOS-forskriften (lovdata.no).

Personvern og informasjonssikkerhet i IPLOS-registeret er i henhold til kravene til Norm for informasjonssikkerhet, se spesielt faktark 1, faktaark 44 og faktaark 45 (ehelse.no).

skriv ut del på facebook del på twitter