Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriell

Brosjyren skal deles ut til alle som søker om kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

 

Søk om IPLOS-datahttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/sok-om-iplos-dataSøk om IPLOS-dataSøk om individdata og statistikk fra IPLOS-registeret til forskning, tilsyn, styring og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenestene.268Artikkel
IPLOS e-læringskurshttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-e-leringskursIPLOS e-læringskursFem e-læringsmoduler for deg som trenger opplæring eller skal holde kurs i IPLOS.301Artikkel
Rapportere IPLOS-data til KPRhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/rapportere-iplos-data-til-kprRapportere IPLOS-data til KPRKommunene skal rapportere IPLOS-melding til Kommunalt pasient og brukerregister (KPR) i Helsedirektoratet.611Artikkel
IPLOS-kontakter i fylker og kommunerhttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/iplos-kontakter-i-fylker-og-kommunerIPLOS-kontakter i fylker og kommuner​​​​Alle landets kommuner og fylkesmenn har oppnevnt IPLOS-kontaktpersoner.297Artikkel
Kravspesifikasjoner for IPLOS-registerethttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/kravspesifikasjoner-for-iplos-registeretKravspesifikasjoner for IPLOS-registeretKravspesifikasjonene sikrer korrekt elektronisk overføring av opplysninger fra pasientjournalen i kommunen til IPLOS-registeret.350Artikkel
Innsyn i egne opplysninger i IPLOS-registerethttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/innsyn-i-egne-opplysninger-i-iplos-registeretInnsyn i egne opplysninger i IPLOS-registeretDu har rett til å se hva som er registrert om deg i IPLOS-registeret.612Artikkel

Sist faglig oppdatert: 22. januar 2019