​Høringsbrev

Stortinget vedtok den 19. desember 2016 at finansieringsansvaret for kreftlegemidler innenfor gruppene antineoplastiske midler og andre immunsuppressiver, skal overføres fra folketrygden til de regionale helseforetakene (forslag til statsbudsjett for 2017, Prop. 1S, 2016-2017).

Helsedirektoratet foreslår i den forbindelse å oppføre legemidler i de foreslåtte gruppene på liste over legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene, jf. forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus. Det foreslås at endringene i listen trer i kraft fra og med 1. mai 2017.

Det bes om innspill på utvalget av legemidler som foreslås oppført på liste over legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene, jf. forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus § 3. Det gjøres oppmerksom på at overføring av finansieringsansvaret for det aktuelle området, som vedtatt av Stortinget, ikke er en del av denne høringen.

Det er også åpent for andre enn de angitte høringsinstansene til å gi høringsinnspill.
Alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider. 

Høringsnotat

Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos de regionale helseforetakene fom 1. mai 2017.

Vedlegg til høringsnotatet som gir oversikt over de aktuelle kreftlegemidlene

Høringssvar

Apotekerforeningen

Helfo

Norilco

Merck

Norsk onkologisk forening

LMI

Novartis

OUS

Almirall

Boehringer Ingelheim

Helse Bergen

Legemiddelverket

Nasjonalt kompetansesenter for legemidler til barn

 

Høringsvedtak

Stortinget har bestemt at fra og med 1. mai 2017 skal finansieringsansvaret for legemidler til behandling av kreft som hører til legemiddelgruppene antineoplastiske midler (ATC-gruppe L01) og andre immunsuppressiver (ATC-gruppe L04AX) overføres til de regionale helseforetakene (RHF).

 

Høringsinstanser

 • Apotekforeningen
 • HELSE MIDT-NORGE RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • HELSE VEST RHF
 • Legemiddelindustrien
 • Statens legemiddelverk
 • Sykehusinnkjøp HF avd LIS
 • 2care4
 • Accord Healthcare AB
 • Actavis Norway AS
 • Adienne
 • Almirall ApS
 • AMGEN AB NORGE NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK
 • Aspen Pharma Trading Ltd.,
 • Astrazeneca AS 
 • Baxalta
 • Baxter
 • Bayer Pharma AG
 • Biofrontera Bioscience
 • Boehringer Ingelheim Norway KS (1)
 • Bristol-Myers Squibb
 • Celgene AS
 • EISAI AB
 • Eli Lilly Norge AS (1)
 • Fresenius Kabi Norge AS
 • Galderma Nordic AB
 • GlaxoSmithKline AS
 • HELFO
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hospira Nordic AB
 • HRA Pharma
 • Incyte Biosciences Nordic AB
 • Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB
 • Janssen-Cilag AS
 • KREFTFORENINGEN
 • Lipomed GmbH
 • Meda AS
 • Medac
 • Merck
 • MSD (Norge) AS
 • Mundipharma AS
 • Mylan AB
 • Nordic Drugs AB
 • Nova Laboratories
 • Novartis Norge AS
 • Orifarm
 • Pfizer AS
 • Pierre Fabre Pharma Norden
 • Roche Norge AS
 • Sandoz A/S (1)
 • Sanofi Genzyme Norway
 • Shire Sweden AB
 • Sigma-Tau
 • STADA Nordic (PharmaCoDane) ApS
 • SUN Pharma
 • Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI) Norge
 • Takeda Nycomed AS
 • Teva Norway AS