Høringsbrev

Endelig overføringsdato i 2019 fastsettes senere. Helsedirektoratet har fått delegert ansvar for å vurdere hvilke konkrete legemidler en eventuell overføring bør omfatte, innenfor rammene gitt i revidert nasjonalbudsjett.Det bes om innspill på utvalget av legemidler. Det gjøres oppmerksom på at overføring av finansieringsansvaret for de aktuelle terapiområdene, ikke er en del av denne høringen, og betinger at Stortinget vedtar forslaget om overføring av finansieringsansvaret.

Det er også åpent for at andre enn de angitte høringsinstansene kan gi høringsinnspill.

Høringen og alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider.

Høringsnotat

Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene i 2019

Vedlegg til høringsnotat

Høringssvar

Det kom inn 14 høringssvar.

Last ned høringssvar (zip)

 

Høringsvedtak


Overføring av finansieringsansvar for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer og
veksthormonforstyrrelser til de regionale helseforetakene 1. februar 2019

Legemiddelliste 2019

Høringsinstanser

Actelion Pharmaceuticals
Aegerion Pharmaceuticals
Alexion Repr. Alexion Pharma Nordics AB
AMGEN AB NORGE NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK
Amicus Therapeutics,
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Apotekforeningen
Basilea Unimedic Pharma AB
Biocodex
BioMarin
Boehringer Ingelheim Norway AS
Chiesi Orphan Repr. Chiesi Pharma AB
Clinigen Healthcare
CampusPharma AB
CSL Behring
Den norske legeforening
Dompé farmaceutici
Eisai AB
Funskjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Gilead Sciences Nordic
GMP-Orphan
Helfo - Helseøkonomiforvaltningen
HELSE MIDT-NORGE RHF
HELSE NORD RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
HELSE VEST RHF
Intercept Pharma Danmark
Janssen-Cilag AS
Laboratoire HRA
Laboratoires CTRS
Medical Need Europe AB
Leadiant GmbH
Legemiddelindustrien
Lucane Pharma Medical Need Europe AB
Meda A/S
Novartis Norge AS
Octapharma AS
Orifarm
Orphan Europe Nordic AB
Otsuka Pharmaceutical Otsuka Pharma
Pfizer AS
PTC Therapeutics
Roche Norge AS
Sanofi Genzyme Norway
Santhera Pharmaceuticals
Shire Norway AS
Statens legemiddelverk
Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI) Norge
Sykehusinnkjøp HF avd LIS
Takeda AS
Vertex Pharmaceuticals AB
2care4
Biogen Norway AS
GW Pharma Ltd. Repr. Almirall Nordic ApS
Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB
SUN Pharmaceutical Industries Europe BV
Senter for sjeldne diagnoser