​Høringsbrev

Det bes om innspill på utvalget av legemidler som foreslås oppført på liste over legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene, jf. forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus. Det gjøres oppmerksom på at overføring av finansieringsansvaret for de aktuelle terapiområdene, ikke er en del av denne høringen, og betinger at Stortinget vedtar forslaget om overføring av finansieringsansvaret. Det er også åpent for at andre enn de angitte høringsinstansene kan gi høringsinnspill. Alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider.

Høringsnotat

Se vedlegg "Høringsbrev - overføring av finansieringsansvaret for legemidler mot HIV, Hepatitt B og C og alvorlig astma."

Liste over virkestoff

Høringsinstanser

 • HELSE MIDT-NORGE RHF 
 • 2care4 
 • Abacus Medicine 
 • Abbvie AS 
 • Boehringer Ingelheim Norway AS 
 • Bristol-Myers Squibb Norway Ltd. Norway Ltd.
 • Den norske legeforening 
 • Farmagon 
 • FFO 
 • Gilead Sciences Norway AS 
 • GlaxoSmithKline AS 
 • Helfo - Helseøkonomiforvaltningen
 • HELSE NORD RHF 
 • Helse- og omsorgsdepartementet 
 • HELSE SØR-ØST RHF 
 • HELSE VEST RHF 
 • Janssen-Cilag AS 
 • Legemiddelindustrien 
 • MSD (Norge) AS 
 • Norges Apotekerforening 
 • Novartis Norge AS 
 • Orifarm 
 • Roche Norge AS 
 • Sandoz A/S
 • Statens legemiddelverk 
 • Sykehusinnkjøp HF avd LIS 
 • Teva Norway AS 
 • ViiV Healthcare