Helsedirektoratet vurderer at koagulasjonsfaktorlegemidlene Iblias, Kovaltry, Obizur, Elocta, Alprolix, Voncento og Rixubis har et bruksområde som faller inn under en av sykdomsgruppene som de regionale helseforetakene har finansieringsansvaret for, og hvor behandlingsalternativene er sykehusfinansierte.

Helsedirektoratet foreslår derfor å overføre finansieringsansvaret for koagulasjonsfaktorlegemidlene Iblias, Kovaltry, Obizur, Elocta, Alprolix, Voncento og Rixubis til de regionale helseforetakene med virkning fra 8. april 2016.

Høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter på forslaget om overføring av finansieringsansvaret. Det bes konkret om innspill på om legemidlet oppfyller kriteriene for overføring som skissert i høringsforslaget. Andre aktører utover de nevnte høringsinstansene, inviteres likeledes til å gi innspill på høringen.

Høringsnotat

Forslag om å overføre finansieringsansvaret for koagulasjonsfaktorlegemidlene Iblias, Kovaltry, Obizur, Elocta, Alprolix, Voncento og Rixubis til de regionale helseforetakene.

Høringsinnspill

Høringsvedtak

Finansieringsansvaret for koagulasjonsfaktorlegemidlene Iblias, Kovaltry, Obizur, Elocta, Alprolix, Voncento og Rixubis skal ligge hos de regionale helseforetakene fra og med 15. april 2016, se vedtaksbrev.

Høringsinstanser

 • De regionale helseforetakene (Helse Sør-øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF)
 • Statens legemiddelverk
 • Den norske legeforening
 • Norges apotekforening
 • LIS/HINAS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid)
 • LMI (legemiddelindustriforeningen)
 • HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon)
 • Foreningen for blødere i Norge
 • Legemiddelfirmaer (Baxalta, Baxter, Bayer, Biogen Idec , CSL Behring, , Swedish orphan biovitrum)