​Høringsbrev

Helsedirektoratet foreslår å plassere finansieringsansvaret for navngitte legemidler innenfor de angitte sykdomsgruppene hos de regionale helseforetakene med virkning fra 15. september 2017.

Høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter på forslaget om overføring av finansieringsansvaret. Det bes konkret om innspill på om legemidlene oppfyller kriteriene for overføring som skissert i høringsforslaget.

Det er også åpent for andre enn de angitte høringsinstansene til å gi høringsinnspill.

Alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider under aktuell høring. 

Høringsnotat

Helsedirektoratet foreslår å plassere finansieringsansvaret for navngitte legemidler innenfor de angitte sykdomsgruppene hos de regionale helseforetakene med virkning fra 15. september 2017

 

Høringsvedtak

Plassering av finansieringsansvar for nye legemidler mot kreft, blødersykdom, hepatitt C, revmatisk sykdom og plakkpsoriasis hos de regionale helseforetakene fra og med den 15. september 2017.

Høringssvar

OUS

Legemiddelverket

Helfo

OUS - Rikshospitalet

MSD

Sørlandet sykehus

Haukeland universitetssjukehus

Helse Stavanger