Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av matvarer, drikke og måltider i offentlig sektor (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/utkast-til-mal-for-bruk-av-erneringskrav-og-kriterier-ved-anbudinnkjop-av-matvarer-drikke-og-maltider-i-offentlig-sektor-horingUtkast til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av matvarer, drikke og måltider i offentlig sektor (høring)Ute på høring29.03.2019 23:00:0018.12.2018 23:00:00
Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/strategi-for-rasjonell-bruk-av-bildediagnostikk-horingStrategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk (høring)Ute på høring06.03.2019 23:00:0006.12.2018 23:00:00
Prioritering på klinisk nivåhttps://helsedirektoratet.no/horinger/prioritering-pa-klinisk-nivaPrioritering på klinisk nivåUnder behandling14.11.2018 23:00:0025.10.2018 22:00:00
Veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialiseringhttps://helsedirektoratet.no/horinger/veileder-i-vurdering-av-kompetanse-hos-leger-i-spesialiseringVeileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialiseringUnder behandling03.02.2019 23:00:0021.10.2018 22:00:00
Faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/faglige-rad-for-klinisk-rettsmedisinske-og-medisinske-undersokelser-i-statens-barnehus-horingFaglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus (høring)Under behandling16.11.2018 23:00:0016.09.2018 22:00:00
Veileder for helseeffekter i samfunnsøkonomisk analysehttps://helsedirektoratet.no/horinger/veileder-for-helseeffekter-i-samfunnsokonomisk-analyseVeileder for helseeffekter i samfunnsøkonomisk analyseUnder behandling30.12.2018 23:00:0014.09.2018 22:00:00
Læringsmål for generell kirurgi del 2 og 3https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-for-generell-kirurgi-del-2-og-3Læringsmål for generell kirurgi del 2 og 3Under behandling30.12.2018 23:00:0024.06.2018 22:00:00
Læringsmål for de kliniske fagene i del 1https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-for-de-kliniske-fagene-i-del-1Læringsmål for de kliniske fagene i del 1Under behandling30.12.2018 23:00:0024.06.2018 22:00:00
Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-veiing-og-maling-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten-horingNasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (høring)Ferdig behandlet08.11.2018 23:00:0004.10.2018 22:00:00
Laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte – høringhttps://helsedirektoratet.no/horinger/laboratorieveileder-for-genetiske-analyser-av-fodte-horingLaboratorieveileder for genetiske analyser av fødte – høringFerdig behandlet31.10.2018 23:00:0030.09.2018 22:00:00
Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene i 2019https://helsedirektoratet.no/horinger/overforing-av-finansieringsansvar-for-legemidler-til-de-regionale-helseforetakene-i-2019Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene i 2019Ferdig behandlet25.07.2018 22:00:0025.06.2018 22:00:00
Multidose – nasjonale faglige rådhttps://helsedirektoratet.no/horinger/multidose-nasjonale-faglige-radMultidose – nasjonale faglige rådFerdig behandlet30.09.2018 22:00:0021.06.2018 22:00:00
Pakkeforløp for psykisk helse og rus (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-horingPakkeforløp for psykisk helse og rus (høring)Ferdig behandlet31.08.2018 22:00:0031.05.2018 22:00:00
Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vev (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev-horingVeileder til forskrift om håndtering av humane celler og vev (høring)Ferdig behandlet14.06.2018 22:00:0014.03.2018 23:00:00
Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagenhttps://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-mat-og-maltider-i-barnehagenNasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagenFerdig behandlet21.01.2018 23:00:0019.12.2017 23:00:00
Overføring av finansieringsansvar for legemidler mot HIV, Hepatitt B og C og alvorlig astma fra og med 1. januar 2018https://helsedirektoratet.no/horinger/overforing-av-finansieringsansvar-for-legemidler-mot-hiv-hepatitt-b-og-c-og-alvorlig-astma-fra-og-med-1-januar-2018Overføring av finansieringsansvar for legemidler mot HIV, Hepatitt B og C og alvorlig astma fra og med 1. januar 2018Ferdig behandlet30.11.2017 23:00:0023.11.2017 23:00:00
Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft og hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom foreslås plassert hos de regionale helseforetakene f.o.m 1. desember 2017https://helsedirektoratet.no/horinger/finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-kreft-og-hudsykdom-mage-tarmsykdom-og-revmatisk-sykdom-foreslas-plassert-hos-de-regionale-helseforetakene-fom-1-desember-2017Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft og hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom foreslås plassert hos de regionale helseforetakene f.o.m 1. desember 2017Ferdig behandlet02.11.2017 23:00:0029.10.2017 23:00:00
Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, blødersykdom, hepatitt C, revmatisk sykdom og plakkpsoriasis foreslås plassert hos de regionale helseforetakene f.o.m 15. september 2017https://helsedirektoratet.no/horinger/finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-kreft-blodersykdom-hepatitt-c-revmatisk-sykdom-og-plakkpsoriasis-foreslas-plassert-hos-de-regionale-helseforetakene-fom-15-september-2017Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, blødersykdom, hepatitt C, revmatisk sykdom og plakkpsoriasis foreslås plassert hos de regionale helseforetakene f.o.m 15. september 2017Ferdig behandlet14.08.2017 22:00:0006.08.2017 22:00:00
En vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/horinger/en-vei-inn-forslag-til-felles-meldesystem-meldeordninger-for-uonskede-hendelser-i-helsetjenestenEn vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenestenFerdig behandlet31.08.2017 22:00:0015.06.2017 22:00:00
Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, revmatoid artritt, svekket immunforsvar, ulike blødertilstander og multippel sklerose foreslås plassert hos de regionale helseforetakene fra og med 15.07.2017https://helsedirektoratet.no/horinger/finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-kreft-revmatoid-artritt-svekket-immunforsvar-ulike-blodertilstander-og-multippel-sklerose-foreslas-plassert-hos-de-regionale-helseforetakene-fra-og-med-15072017Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, revmatoid artritt, svekket immunforsvar, ulike blødertilstander og multippel sklerose foreslås plassert hos de regionale helseforetakene fra og med 15.07.2017Ferdig behandlet18.06.2017 22:00:0014.06.2017 22:00:00