Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-larNasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Ute på høring01.09.2019 22:00:0019.05.2019 22:00:00
Hjerneslag - pakkeforløp (fase 2)https://helsedirektoratet.no/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-2Hjerneslag - pakkeforløp (fase 2)Ute på høring04.09.2019 22:00:0004.05.2019 22:00:00
Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av hørsel hos barn 0–5 århttps://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-faglige-anbefalinger-for-undersokelse-av-horsel-hos-barn-05-arNasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av hørsel hos barn 0–5 årUnder behandling23.05.2019 22:00:0019.02.2019 23:00:00
Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av matvarer, drikke og måltider i offentlig sektor (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/utkast-til-mal-for-bruk-av-erneringskrav-og-kriterier-ved-anbudinnkjop-av-matvarer-drikke-og-maltider-i-offentlig-sektor-horingUtkast til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av matvarer, drikke og måltider i offentlig sektor (høring)Under behandling29.03.2019 23:00:0018.12.2018 23:00:00
Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/strategi-for-rasjonell-bruk-av-bildediagnostikk-horingStrategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk (høring)Ferdig behandlet06.03.2019 23:00:0018.12.2018 23:00:00
Prioritering på klinisk nivåhttps://helsedirektoratet.no/horinger/prioritering-pa-klinisk-nivaPrioritering på klinisk nivåFerdig behandlet14.11.2018 23:00:0025.10.2018 22:00:00
Veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialiseringhttps://helsedirektoratet.no/horinger/veileder-i-vurdering-av-kompetanse-hos-leger-i-spesialiseringVeileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialiseringFerdig behandlet03.02.2019 23:00:0021.10.2018 22:00:00
Laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte – høringhttps://helsedirektoratet.no/horinger/laboratorieveileder-for-genetiske-analyser-av-fodte-horingLaboratorieveileder for genetiske analyser av fødte – høringFerdig behandlet31.10.2018 23:00:0030.09.2018 22:00:00
Faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/faglige-rad-for-klinisk-rettsmedisinske-og-medisinske-undersokelser-i-statens-barnehus-horingFaglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus (høring)Ferdig behandlet16.11.2018 23:00:0016.09.2018 22:00:00
Veileder for helseeffekter i samfunnsøkonomisk analysehttps://helsedirektoratet.no/horinger/veileder-for-helseeffekter-i-samfunnsokonomisk-analyseVeileder for helseeffekter i samfunnsøkonomisk analyseFerdig behandlet30.12.2018 23:00:0014.09.2018 22:00:00
Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene i 2019https://helsedirektoratet.no/horinger/overforing-av-finansieringsansvar-for-legemidler-til-de-regionale-helseforetakene-i-2019Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene i 2019Ferdig behandlet25.07.2018 22:00:0025.06.2018 22:00:00
Læringsmål for generell kirurgi del 2 og 3https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-for-generell-kirurgi-del-2-og-3Læringsmål for generell kirurgi del 2 og 3Ferdig behandlet30.12.2018 23:00:0024.06.2018 22:00:00
Læringsmål for de kliniske fagene i del 1https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-for-de-kliniske-fagene-i-del-1Læringsmål for de kliniske fagene i del 1Ferdig behandlet30.12.2018 23:00:0024.06.2018 22:00:00
Multidose – nasjonale faglige rådhttps://helsedirektoratet.no/horinger/multidose-nasjonale-faglige-radMultidose – nasjonale faglige rådFerdig behandlet30.09.2018 22:00:0021.06.2018 22:00:00
Pakkeforløp for psykisk helse og rus (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-horingPakkeforløp for psykisk helse og rus (høring)Ferdig behandlet31.08.2018 22:00:0031.05.2018 22:00:00
En vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/horinger/en-vei-inn-forslag-til-felles-meldesystem-meldeordninger-for-uonskede-hendelser-i-helsetjenestenEn vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenestenFerdig behandlet31.08.2017 22:00:0015.06.2017 22:00:00
Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-for-de-medisinske-spesialitetene-del-2-og-3Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3Ferdig behandlet30.12.2017 23:00:0031.03.2017 22:00:00
Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehushttps://helsedirektoratet.no/horinger/ny-legespesialitet-knyttet-til-akuttmottakene-i-sykehusNy legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehusFerdig behandlet30.06.2016 22:00:0013.06.2016 22:00:00
Nasjonal beredskapsplan mot ebolahttps://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-beredskapsplan-mot-ebolaNasjonal beredskapsplan mot ebolaFerdig behandlet31.01.2015 23:00:00