Pakkeforløp for psykisk helse og rus (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-horingPakkeforløp for psykisk helse og rus (høring)Ute på høring31.10.2017 23:00:0030.09.2017 22:00:00
Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behovhttps://helsedirektoratet.no/horinger/veileder-for-kommunens-oppfolging-av-brukere-med-store-og-sammensatte-behovVeileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behovUte på høring14.11.2017 23:00:0031.08.2017 22:00:00
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (ekstern høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-behandling-og-rehabilitering-ved-hjerneslag-ekstern-horingNasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (ekstern høring)Ute på høring29.11.2017 23:00:0027.08.2017 22:00:00
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancerhttps://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolgning-av-analcancerNasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancerUte på høring31.01.2017 23:00:00
En vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/horinger/en-vei-inn-forslag-til-felles-meldesystem-meldeordninger-for-uonskede-hendelser-i-helsetjenestenEn vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenestenUnder behandling31.08.2017 22:00:0015.06.2017 22:00:00
Endring i blodforskriften – blodbankenes kvalitetsstyringssystemhttps://helsedirektoratet.no/horinger/endring-i-blodforskriften-blodbankenes-kvalitetsstyringssystemEndring i blodforskriften – blodbankenes kvalitetsstyringssystemUnder behandling30.08.2017 22:00:0013.06.2017 22:00:00
Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-for-de-medisinske-spesialitetene-del-2-og-3Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3Under behandling30.12.2017 23:00:0031.03.2017 22:00:00
Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingerhttps://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-kompetanse-og-kvalitet-i-nyfodtintensivavdelingerNasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingerUnder behandling31.08.2017 22:00:0012.03.2017 23:00:00
Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, blødersykdom, hepatitt C, revmatisk sykdom og plakkpsoriasis foreslås plassert hos de regionale helseforetakene f.o.m 15. september 2017https://helsedirektoratet.no/horinger/finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-kreft-blodersykdom-hepatitt-c-revmatisk-sykdom-og-plakkpsoriasis-foreslas-plassert-hos-de-regionale-helseforetakene-fom-15-september-2017Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, blødersykdom, hepatitt C, revmatisk sykdom og plakkpsoriasis foreslås plassert hos de regionale helseforetakene f.o.m 15. september 2017Ferdig behandlet14.08.2017 22:00:0006.08.2017 22:00:00
Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, revmatoid artritt, svekket immunforsvar, ulike blødertilstander og multippel sklerose foreslås plassert hos de regionale helseforetakene fra og med 15.07.2017https://helsedirektoratet.no/horinger/finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-kreft-revmatoid-artritt-svekket-immunforsvar-ulike-blodertilstander-og-multippel-sklerose-foreslas-plassert-hos-de-regionale-helseforetakene-fra-og-med-15072017Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, revmatoid artritt, svekket immunforsvar, ulike blødertilstander og multippel sklerose foreslås plassert hos de regionale helseforetakene fra og med 15.07.2017Ferdig behandlet18.06.2017 22:00:0014.06.2017 22:00:00
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 århttps://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-arNasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 årFerdig behandlet14.06.2017 22:00:0009.04.2017 22:00:00
Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdomhttps://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-av-hjerte-og-karsykdomNasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdomFerdig behandlet14.06.2017 22:00:0014.03.2017 23:00:00
Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos de regionale helseforetakene fom 1. mai 2017https://helsedirektoratet.no/horinger/plassering-av-finansieringsansvaret-for-kreftlegemidler-hos-de-regionale-helseforetakene-fom-1-mai-2017Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos de regionale helseforetakene fom 1. mai 2017Ferdig behandlet02.04.2017 22:00:0009.03.2017 23:00:00
Forslag om plassering av finansieringsansvar for legemidler til behandling av PAH hos de regionale helseforetakenehttps://helsedirektoratet.no/horinger/forslag-om-plassering-av-finansieringsansvar-for-legemidler-til-behandling-av-pah-hos-de-regionale-helseforetakeneForslag om plassering av finansieringsansvar for legemidler til behandling av PAH hos de regionale helseforetakeneFerdig behandlet18.12.2016 23:00:0028.11.2016 23:00:00
Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles kompetansemoduler, del 1-3https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-i-ny-spesialistutdanning-for-leger-felles-kompetansemoduler-del-1-3Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles kompetansemoduler, del 1-3Ferdig behandlet30.12.2016 23:00:0009.10.2016 22:00:00
Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-i-ny-spesialistutdanning-for-leger-de-kliniske-fagene-i-del-1Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1Ferdig behandlet30.12.2016 23:00:0009.10.2016 22:00:00
Forslag om å plassere finansieringsansvaret for legemidlene Recentin, Oluminant, Graspa, Afstyla (faktor VIII), Nonakog beta pegol (faktor IX) og Skilarence hos de regionale helseforetakenehttps://helsedirektoratet.no/horinger/forslag-om-a-plassere-finansieringsansvaret-for-legemidlene-recentin-oluminant-graspa-afstyla-faktor-viii-nonakog-beta-pegol-faktor-ix-og-skilarence-hos-de-regionale-helseforetakeneForslag om å plassere finansieringsansvaret for legemidlene Recentin, Oluminant, Graspa, Afstyla (faktor VIII), Nonakog beta pegol (faktor IX) og Skilarence hos de regionale helseforetakeneFerdig behandlet14.10.2016 22:00:0006.10.2016 22:00:00
Forslag om å plassere finansieringsansvaret for Pegfilgrastim Stada, Ristempa, Efgratin, Zioxtenzo, Etanercept Sandoz, Amgevita, Amhumgen , Eporatio og Dasabuvir/ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Abbvie) hos de regionale helseforetakenehttps://helsedirektoratet.no/horinger/forslag-om-a-plassere-finansieringsansvaret-for-pegfilgrastim-stada-ristempa-efgratin-zioxtenzo-etanercept-sandoz-amgevita-amhumgen-eporatio-og-dasabuvirombitasvirparitaprevirritonavir-abbvie-hos-de-regionale-helseforetakeneForslag om å plassere finansieringsansvaret for Pegfilgrastim Stada, Ristempa, Efgratin, Zioxtenzo, Etanercept Sandoz, Amgevita, Amhumgen , Eporatio og Dasabuvir/ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Abbvie) hos de regionale helseforetakeneFerdig behandlet13.09.2016 22:00:0011.09.2016 22:00:00
Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehushttps://helsedirektoratet.no/horinger/ny-legespesialitet-knyttet-til-akuttmottakene-i-sykehusNy legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehusFerdig behandlet30.06.2016 22:00:0013.06.2016 22:00:00
Forslag om å plassere finansieringsansvaret for enkelte legemidler til de regionale helseforetakenehttps://helsedirektoratet.no/horinger/forslag-om-a-plassere-finansieringsansvaret-for-enkelte-legemidler-til-de-regionale-helseforetakeneForslag om å plassere finansieringsansvaret for enkelte legemidler til de regionale helseforetakeneFerdig behandlet14.06.2016 22:00:0012.06.2016 22:00:00

skriv ut del på facebook del på twitter