Pakkeforløp for psykisk helse og rus (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-horingPakkeforløp for psykisk helse og rus (høring)Ute på høring31.08.2018 22:00:0031.03.2018 22:00:00
Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgenhttps://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgenNasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgenUte på høring31.03.2018 22:00:0018.01.2018 23:00:00
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancerhttps://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolgning-av-analcancerNasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancerUte på høring31.01.2017 23:00:00
Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagenhttps://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-mat-og-maltider-i-barnehagenNasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagenUnder behandling21.01.2018 23:00:0019.12.2017 23:00:00
Utredning av risiko for vold (høring)https://helsedirektoratet.no/horinger/utredning-av-risiko-for-vold-horingUtredning av risiko for vold (høring)Under behandling14.02.2018 23:00:0014.12.2017 23:00:00
Overføring av finansieringsansvar for legemidler mot HIV, Hepatitt B og C og alvorlig astma fra og med 1. januar 2018https://helsedirektoratet.no/horinger/overforing-av-finansieringsansvar-for-legemidler-mot-hiv-hepatitt-b-og-c-og-alvorlig-astma-fra-og-med-1-januar-2018Overføring av finansieringsansvar for legemidler mot HIV, Hepatitt B og C og alvorlig astma fra og med 1. januar 2018Ferdig behandlet30.11.2017 23:00:0023.11.2017 23:00:00
Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft og hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom foreslås plassert hos de regionale helseforetakene f.o.m 1. desember 2017https://helsedirektoratet.no/horinger/finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-kreft-og-hudsykdom-mage-tarmsykdom-og-revmatisk-sykdom-foreslas-plassert-hos-de-regionale-helseforetakene-fom-1-desember-2017Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft og hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom foreslås plassert hos de regionale helseforetakene f.o.m 1. desember 2017Ferdig behandlet02.11.2017 23:00:0029.10.2017 23:00:00
Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, blødersykdom, hepatitt C, revmatisk sykdom og plakkpsoriasis foreslås plassert hos de regionale helseforetakene f.o.m 15. september 2017https://helsedirektoratet.no/horinger/finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-kreft-blodersykdom-hepatitt-c-revmatisk-sykdom-og-plakkpsoriasis-foreslas-plassert-hos-de-regionale-helseforetakene-fom-15-september-2017Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, blødersykdom, hepatitt C, revmatisk sykdom og plakkpsoriasis foreslås plassert hos de regionale helseforetakene f.o.m 15. september 2017Ferdig behandlet14.08.2017 22:00:0006.08.2017 22:00:00
En vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/horinger/en-vei-inn-forslag-til-felles-meldesystem-meldeordninger-for-uonskede-hendelser-i-helsetjenestenEn vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenestenFerdig behandlet31.08.2017 22:00:0015.06.2017 22:00:00
Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, revmatoid artritt, svekket immunforsvar, ulike blødertilstander og multippel sklerose foreslås plassert hos de regionale helseforetakene fra og med 15.07.2017https://helsedirektoratet.no/horinger/finansieringsansvaret-for-nye-legemidler-mot-kreft-revmatoid-artritt-svekket-immunforsvar-ulike-blodertilstander-og-multippel-sklerose-foreslas-plassert-hos-de-regionale-helseforetakene-fra-og-med-15072017Finansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, revmatoid artritt, svekket immunforsvar, ulike blødertilstander og multippel sklerose foreslås plassert hos de regionale helseforetakene fra og med 15.07.2017Ferdig behandlet18.06.2017 22:00:0014.06.2017 22:00:00
Endring i blodforskriften – blodbankenes kvalitetsstyringssystemhttps://helsedirektoratet.no/horinger/endring-i-blodforskriften-blodbankenes-kvalitetsstyringssystemEndring i blodforskriften – blodbankenes kvalitetsstyringssystemFerdig behandlet30.08.2017 22:00:0013.06.2017 22:00:00
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 århttps://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-arNasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 årFerdig behandlet14.06.2017 22:00:0009.04.2017 22:00:00
Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-for-de-medisinske-spesialitetene-del-2-og-3Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3Ferdig behandlet30.12.2017 23:00:0031.03.2017 22:00:00
Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos de regionale helseforetakene fom 1. mai 2017https://helsedirektoratet.no/horinger/plassering-av-finansieringsansvaret-for-kreftlegemidler-hos-de-regionale-helseforetakene-fom-1-mai-2017Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos de regionale helseforetakene fom 1. mai 2017Ferdig behandlet02.04.2017 22:00:0009.03.2017 23:00:00
Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehushttps://helsedirektoratet.no/horinger/ny-legespesialitet-knyttet-til-akuttmottakene-i-sykehusNy legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehusFerdig behandlet30.06.2016 22:00:0013.06.2016 22:00:00
Mulig omlegging av den aktivitetsbaserte finansieringsordningen for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB fra 2017https://helsedirektoratet.no/horinger/mulig-omlegging-av-den-aktivitetsbaserte-finansieringsordningen-for-polikliniske-tjenester-innen-psykisk-helsevern-og-tsb-fra-2017Mulig omlegging av den aktivitetsbaserte finansieringsordningen for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB fra 2017Ferdig behandlet30.04.2016 22:00:0031.03.2016 22:00:00
Nasjonal beredskapsplan mot ebolahttps://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-beredskapsplan-mot-ebolaNasjonal beredskapsplan mot ebolaFerdig behandlet31.01.2015 23:00:00