Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)https://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregisterKommunalt pasient- og brukerregister (KPR)KPR inneholder opplysninger om alle innbyggere som har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune. Søk om data, be om innsyn i egne helsedata eller reserver deg. 7215Transportside artikkel
Norsk pasientregister (NPR)https://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-nprNorsk pasientregister (NPR)Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 466Transportside artikkel
IPLOS-registerethttps://helsedirektoratet.no/iplos-registeretIPLOS-registeretLovbestemt helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester.305Transportside artikkel
KUHR-databasenhttps://helsedirektoratet.no/kuhr-databasenKUHR-databasenKUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) er et system som håndterer refusjonskrav fra behandlere og helseinstitusjoner til staten (HELFO). Systemet eies av Helsedirektoratet. 7899Artikkel

Sist faglig oppdatert: 1. desember 2017