Biologisk fareskilt (biohazard)

Alle laboratorier og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer på nivå 2 og høyere, samt all bruk av genmodifiserte planter, skal merkes med biologisk fareskilt og hvilke organismer som brukes.

Meldings- og søknadsskjema genmodifiserte organismer

All fremstilling og innesluttet bruk av genmodifiserte organismer skal foregå i laboratorier eller anlegg som er godkjent av Helsedirektoratet. All slik aktivitet skal søkes eller meldes til Helsedirektoratet.

Melde- og søknadsskjemaer sendes som vedlegg i e-post til:

GMO-boksen@helsedir.no

Genmodifiserte mikroorganismer

Se også:

Genmodifiserte planter

Se også:

Genmodifiserte dyr

Se også Forskrift om genmodifiserte dyr (lovdata.no).

 

 

Sist faglig oppdatert: 12. april 2018