Informer pasienten om ventetider

Du som fastlege er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted.

Som henvisende lege bør du i samarbeid med pasienten undersøke ventetider ved ulike behandlingssteder. Det er en fordel å gjøre dette allerede før henvisningen skal sendes. I mange tilfeller er det stor variasjon mellom ventetider til undersøkelse og behandling mellom ulike behandlingssteder.

På Velg behandlingssted vises forventede ventetider for omlag 300 undersøkelser og behandlinger. Her finnes også antall utførte behandlinger for en rekke av disse.

Velg-behandlingssted på helsenorge.no

Fastleger og annet helsepersonell har eget prioritert telefonnummer inn til pasientrådgiverne for mer informasjon om tjenesten Velg behandlingssted:

800 50 004  

Her får du svar på spørsmål om:

 • rettigheter
 • behandlingstilbud
 • behandlingssteder
 • ventetider
 • avtalespesialister

Send henvisning

 • Noen behandlingssteder kan vurdere om pasienten skal få rett til utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten.   
 • Pasienten kan selv velge hvilket behandlingssted med slik vurderingskompetanse som henvisningen skal sendes til.
 • En pasient kan bare stå i kø ved ett behandlingssted av gangen. Som koordinator for pasienten skal du sørge for at henvisningen bare sendes til ett sted av gangen.
 • Henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner skal sendes til den regionale vurderingsenheten. Pasienten kan selv velge hvilken regionale enhet henvisningen skal sendes til. Her finner du oversikt over de regionale vurderingsenhetene:
  - Helse Nord
  - Helse Vest
  - Helse Sør-Øst
  - Helse Midt-Norge
    • Pasienter som allerede har ventet lenge på behandling, kan få forkortet ventetid ved å bytte behandlingssted. Fastlegen trenger ikke å skrive en ny henvisning. Pasienten eller fastlegen kan kontakte behandlingsstedet som har henvisningen og be dem sende den til ønsket sted.

Henvisningen vurderes

 • Innen 10 virkedager skal behandlingstedet vurdere henvisningen og sende svar til pasienten.
 • Enkelte pasientgrupper har rett til vurdering raskere enn innen 10 virkedager.
 • Pasienten kan enten få rett til utredning eller behandling, eller ikke få rett til nødvendig helsehjelp og henvises tilbake til fastlegen.
 • Pasienter som blir gitt rett, skal også gis en frist for utredning eller behandling.

Pasientens valg

 • Pasienter som er tildelt rett til undersøkelse eller behandling kan velge mellom offentlige sykehus, behandlingssteder som har avtale med et regionalt helseforetak eller godkjente leverandører.
 • Det er ikke nødvendig å sende ny henvisning hvis pasienten ønsker seg til et annet sted. Henvisende lege eller pasienten må be om at eksisterende henvisning sendes videre til ønsket behandlingssted.
 • Hvis pasienten bruker sin rett til fornyet vurdering etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-3 (lovdata.no), kan pasienten også velge hvilket behandlingssted som skal foreta den nye vurderingen.

Ved behov for veiledning, kan pasienten:
ringe 800 HELSE (800 43 573) 

bruke kontaktskjema på helsenorge.no  

lese veiviseren: Slik velger du - fra henvisning til behandling

 

Sist faglig oppdatert: 14. mars 2017