Ved henvisning til spesialisthelsetjenesten skal fastlegen informere pasienten om retten til å velge behandlingssted. Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted.

Informer pasienten om ventetider

Fastlegen bør undersøke ventetider ved ulike behandlingssteder allerede i konsultasjonen når henvisning skal sendes. I mange tilfeller er det stor variasjon mellom ventetider til undersøkelse og behandling mellom ulike behandlingssteder.

På Velg behandlingssted vises forventede ventetider for over 200 undersøkelser og behandlinger. Her finnes også antall utførte behandlinger for en rekke av disse.

helsenorge.no/velg-behandlingssted gir oversikt over ventetider til undersøkelse og behandling

Fastleger og annet helsepersonell har eget prioritert telefonnummer inn til pasientrådgiverne tilknyttet tjenesten Velg behandlingssted: 800 50 004.  Her får du svar på spørsmål om:

  • rettigheter
  • behandlingstilbud
  • behandlingssteder
  • ventetider
  • avtalespesialister
  • ordningen Raskere tilbake

Sjekk hvem som kan tildele rett til helsehjelp

For å få rett til helsehjelp, må henvisningen først vurderes i spesialisthelsetjenesten. Alle offentlige og noen private behandlingssteder har rett til å vurdere henvisninger og tildele rett til helsehjelp, såkalt vurderingskompetanse.

Det er først når en pasient er tildelt rett til helsehjelp at pasienten kan velge seg til et behandlingssted som ikke har vurderingskompetanse.

I listen over behandlingssteder som tilbyr en gitt undersøkelse eller behandling på helsenorge.no/velg-behandlingssted finner du oversikt over hvem som har rett til å tildele rettigheter.

Vær en koordinator for pasienten 

En pasient kan bare stå i kø ved ett behandlingssted av gangen. Fastlegen skal fungere som koordinator for pasienten og skal sørge for at henvisningen bare sendes til ett sted av gangen.

Pasienter som allerede har ventet lenge på behandling, kan få forkortet ventetid ved å bytte behandlingssted. Pasienten eller fastlegen kan kontakte behandlingsstedet som har henvisningen og be dem sende den til ønsket sted.

Alternativt kan fastlegen be pasienten:

Hvis pasienten bruker sin rett til fornyet vurdering etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-3 (lovdata.no), kan pasienten også velge hvilket behandlingssted som skal foreta den nye vurderingen.

Sist faglig oppdatert: 24. november 2016

skriv ut del på facebook del på twitter