Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.

Velg behandlingssted på helsenorge.no gir informasjon om behandlingssteder, tilbud og ventetider

Godkjenning av virksomheter til fritt behandlingsvalg (helfo.no)

 

 

Fastlegens ansvar i fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/fritt-behandlingsvalg/fastlegens-ansvar-i-fritt-behandlingsvalgFastlegens ansvar i fritt behandlingsvalgHenvisende lege skal informere pasienter om retten til å velge behandlingssted og hjelpe pasienten å ta gode valg.284
Behandlingsstedenes ansvar i fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/fritt-behandlingsvalg/behandlingsstedenes-ansvar-i-fritt-behandlingsvalgBehandlingsstedenes ansvar i fritt behandlingsvalgBehandlingsstedene har plikt til å ta i mot pasienter uavhengig av bosted og å rapportere ventetider og aktivitetsdata.114

Sist faglig oppdatert: 16. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter