Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.

Her finner du informasjon om behandlingssteder, tilbud og ventetider:

Velg behandlingssted på helsenorge.no

Her finner du informasjon om godkjenning av behandlingssteder:

Fritt behandlingsvalg på helfo.no

 

 

Fastlegens ansvar i fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/fritt-behandlingsvalg/fastlegens-ansvar-i-fritt-behandlingsvalgFastlegens ansvar i fritt behandlingsvalgHenvisende lege skal informere pasienter om retten til å velge behandlingssted og hjelpe pasienten å ta gode valg.284Artikkel
Behandlingsstedenes ansvar i fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/fritt-behandlingsvalg/behandlingsstedenes-ansvar-i-fritt-behandlingsvalgBehandlingsstedenes ansvar i fritt behandlingsvalgBehandlingsstedene har plikt til å ta i mot pasienter uavhengig av bosted og å rapportere ventetider og aktivitetsdata.114Artikkel

Sist faglig oppdatert: 21. januar 2019