​Rett til rekvirering av prevensjonsmidler

Sykepleiere med jordmor- eller helsesøsterutdanning som har autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven har fra 2016 rett til å rekvirere alle prevensjonsmidler som utleveres fra apotek. Rekvireringsretten gjelder til alle friske kvinner over 16 år.

Forutsetningene for rekvireringsrett på hormonell prevensjon foreligger i:

Rundskrivet inneholder også hvilke krav som stilles for å kunne administrere p-stav og spiral, det vil si å sette inn og ta ut prevensjonsmiddelet hos kvinnen.

Prevensjonsmidler som kan rekvireres

Helsesøstre og jordmødre kan rekvirere alle typer prevensjonsmidler. Legemiddelverket anbefaler imidlertid tre typer prevensjonsmidler for unge kvinner som skal begynne med prevensjon (legemiddelverket.no):

  • Loette, Microgynon, Oralcon (p-piller med levonorgestrel og østrogen)

  • Cerazette (minipille uten østrogen)

  • P-stav (Nexplanon), p-sprøyte (Depo-Provera) eller hormonspiral (Mirena)

Hvordan få rekvireringsrett på hormonell prevensjon

Opplæringen som kreves for å få autorisasjon til å rekvirere hormonell prevensjon har vært integrert i helsesøster- og jordmorutdanningene siden 2006. Hvis du som helsesøster eller jordmor ikke har rekvireringsrett i dag kan du kontakte en av høgskolene under for å delta i deres prevensjonsopplæring.

Oversikt over prevensjonsmetoder

Det finnes mange prevensjonsmetoder. Alle har fordeler og ulemper, gir ulik beskyttelse mot graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner og ingen passer for alle.

Langtidsvirkende reversible prevensjonsmetoder (LARC) – kobberspiral, hormonspiral og implantat – er de mest effektive metodene. 

Barrieremetodene – kondom og femidom brukes under samleie. Gir god beskyttelse ved riktig bruk, men krever øvelse. Kondom og femidom er de eneste prevensjonsmidler som beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner.

Hormonelle metoder – finnes etterhvert i mange former, p-piller, p-ring, p-plaster, p-sprøyte og hormonspiral. Alle brukes uavhengig av samleie og gir høy beskyttelse mot graviditet. Beskytter ikke mot seksuelt overførbare infeksjoner.

«Naturlig familieplanlegging (NFP)» – er en samlebetegnelse på prevensjonsmetoder som ikke innebærer bruk av barriere, spiral eller hormoner, som fruktbarhetsindikasjoner, rytmemetoden eller sikre perioder og avbrutt samleie. For at NFP skal være effektive, krever det at brukeren er sterkt motivert og tålmodig, og det krever god opplæring og veiledning. Hvis ikke er disse metodene svært usikre. Det er utviklet flere teknologiske hjelpemidler for naturlig familieplanlegging, som minicomputere, applikasjoner og nettjenester.

Nødprevensjon – hormonell prevensjonsmetode (pille) som benyttes etter samleie. Bør helst tas umiddelbart etter samleie for å fungere effektivt. Må tas senest innen 72 timer.

Sist faglig oppdatert: 17. november 2016