​Målgruppene for kondomene er ungdom og unge voksne under 25 år, sexarbeidere, flyktninger og asylsøkere, menn som har sex med menn, mennesker som lever med hiv og deres partnere, samt innsatte i fengsel.

Arenaer for utdeling er helsestasjon og skolehelsetjeneste, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner, ungdomsarrangementer og lokale møtesteder for ungdom, prostitusjonsarenaer, oppsøkende tjenester, fengsler og transittmottak og flyktningetjenester.

Hva slags kondomer kan rekvireres?

Passformen på kondomet er viktig. Kondomet skal ikke kjennes ubehagelig stramt når det er rullet på, og skal heller ikke sitte for løst. Sortimentet består av kondomer av gummilateks i standard størrelse, tykk, tynn, xs og xl, lateksfrie kondomer og glidemiddel i enkeltforpakninger. Kondomene beskrives nærmere i «Informasjon om gratiskondomene (pdf)».

Lateksfrie kondomer

Personer med lateksallergi og deres partnere samt personer som er særlig utsatt for å utvikle lateksallergi, kan få lateksfrie kondomer.

Personer med ryggmarksbrokk er en gruppe det er viktig å være oppmerksomme på da de både har risiko for å utvikle lateksallergi og økt risiko for blodpropp (trombose/emboli).

Bestilling institusjoner og organisasjoner

Institusjoner og organisasjoner kan bestille kondomer fra helsenorge.no. Alle bestillinger skal inneholde informasjon om institusjon, kontaktperson, vareadresse, postnummer/sted og kontakttelefon. Kondomene blir levert som «pakke på døren», direkte til mottaker.

Bestilling av gratis kondomer for institusjoner/organisasjoner (helsenorge.no)

Kontaktinformasjon til kondomdistributøren:

    • Cefem AS, Postboks 1116 Sverresborg, 7420 Trondheim
      Telefon: 72 56 61 00
      Epost: cefem@cefem.no

Bestilling privatpersoner

Privatpersoner kan bestille kondomer hjem fra helsenorge.no.

Bestilling av gratis kondomer for privatpersoner (helsenorge.no)

Sist oppdatert: 15. juni 2016

skriv ut del på facebook del på twitter