Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmordhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/selvmord-og-selvskading/veiledende-materiell-for-kommunene-om-forebygging-av-selvskading-og-selvmordVeiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord7717Artikkel
Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-og-selvskading-20142017Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017203Publikasjonsside
Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-av-selvmord-i-psykisk-helsevernNasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern421Forebygging av selvmord i psykisk helsevernRetningslinjer PDF
Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmordhttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/etter-selvmordet-veileder-om-ivaretakelse-av-etterlatte-ved-selvmordEtter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord123Ivaretakelse av etterlatte ved selvmordRetningslinjer PDF

Sist faglig oppdatert: 24. september 2018