​​​​​Prioriteringer i psykisk helsevern

Prioriteringsveiledere

Distrikspsykiatriske senter (DPS)

Et distriktspsykiatrisk senter (DPS)er den delen av psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten, som har hovedansvaret for å gi behandlingstilbud i et gitt geografisk område både i akuttsituasjoner og på bakgrunn av henvisninger.

Et distriktspsykiatrisk senter skal også bistå kommunehelsetjenesten med råd og veiledning og ivareta kontinuiteten i spesialisthelsetjenesten.

Sykehus i psykisk helsevern

Sykehusavdelinger ivaretar funksjoner som krever mer spisskompetanse og større personellmessige ressurser, for eksempel til å ivareta pasienter med komplekse tilstander, selvmordsrisiko og/eller risiko for voldsbruk.

Sist faglig oppdatert: 31. januar 2018