Prioriteringsveileder

Prioriteringsveileder - psykisk helsevern barn og unge

Veileder for poliklinikker

Veileder for poliklinikker - psykisk helsevern for barn og unge

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Informasjonsmateriell til pasienter og pårørende

Rettigheter i psykisk helsevern for deg under 16 år

Rettigheter i psykisk helsevern for deg mellom 16-18 år

Samarbeid med barnevernet

Barnevernansvarlig i psykisk helsevern for barn og unge (etablering og beskrivelse av funksjon)

Rundskriv: Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste

Send henvisning til BUP

Det er ett felles henvisningsskjema for det psykiske helsevernet for barn og unge.

Henvisningsskjema psykisk helsevern for barn og unge (nbup.no)

Om BUP

  • BUP er en poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU).
  • PHBU og BUP er en del av spesialisthelsetjenesten for barn og unge, og dekker primært barn og unge fra 0 til 18 år. Dersom behandling er påbegynt før 18 år, kan man fortsette behandlingen i BUP inntil man er 23 år.
  • BUP tilbyr utredning og behandling ved psykiske lidelser til barn, unge og deres familier. BUP tilbyr utredning og behandling poliklinisk. Men ved behov for et mer omfattende tilbud, kan BUP henvise til dag- eller døgnbehandling.
  • Alle BUPer skal ha et poliklinisk tilbud til barn og unge med rusmiddelavhengighet. Det psykiske helsevernet for barn og unge har også en ambulant virksomhet. Denne kan være organisert gjennom poliklinikken eller via dag- eller døgnenhet.
  • Samarbeid med omsorgspersoner og andre pårørende er en viktig del av tilbudet. BUP samarbeider med ulike tjenester i kommunen, blant annet barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjeneste og barnehage/skole, i tillegg til den øvrige spesialisthelsetjenesten. BUPene skal også bistå kommunene med råd og veiledning.
  • De regionale helseforetakene inngår avtaler med privatpraktiserende psykologspesialister og psykiatere. Privatpraktiserende mottar pasienter etter henvisning fra fastlege eller andre innen spesialisthelsetjenesten. Avtalespesialistene behandler i hovedsak pasienter med lette til moderate lidelser, enkelte har også tilbud til personer med alvorlige lidelser.

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2017