Psykisk helsevern for barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-ungePsykisk helsevern for barn og ungeFinn prioriteringsveileder og veileder for poliklinikker. Send henvisning til BUP. Samarbeid med barnevernet. 916Artikkel
Barnevernansvarlig i psykisk helsevern for barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/barnevernansvarlig-i-psykisk-helsevern-for-barn-og-ungeBarnevernansvarlig i psykisk helsevern for barn og ungeBeskrivelse og rutiner for funksjonen barnevernansvarlig i psykisk helsevern for barn og unge. 7918Artikkel
Psykisk helsevern for eldrehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-eldrePsykisk helsevern for eldreEldre skal ha tilbud om utredning og behandling for psykiske lidelser på lik linje med den voksne befolkningen for øvrig.929Artikkel
Psykisk helsevern for voksnehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-voksnePsykisk helsevern for voksnePsykisk helsevern for voksne består av desentraliserte spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske senter, mer spesialiserte sykehusavdelinger og privatpraktiserende avtalespesialister.920Artikkel
Legemiddelfri behandling i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/legemiddelfri-behandling-i-psykisk-helsevernLegemiddelfri behandling i psykisk helsevernErfaringer og tips til arbeidet med å tilby forsvarlige legemiddelfrie behandlingstilbud.6748Artikkel
Kontrollkommisjonen i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/kontrollkommisjonen-i-psykisk-helsevernKontrollkommisjonen i psykisk helsevernKontrollkommisjonen skal sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonen kontrollerer tvangsvedtak, behandler klager og fører velferdskontroll. Her finner kommisjonen veiledning og verktøy for virksomheten sin.341Artikkel
Tvang i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/tvang/tvang-i-psykisk-helsevernTvang i psykisk helsevernPsykisk helsevernloven åpner for bruk av tvang i psykisk helsevern. Dette forutsetter at strenge vilkår er oppfylt.757Artikkel

Sist faglig oppdatert: 2. juli 2018