Psykisk helsevern for barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-ungePsykisk helsevern for barn og ungeSend henvisning til BUP. Finn prioriteringsveileder og veileder for poliklinikker.916
Psykisk helsevern for eldrehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-eldrePsykisk helsevern for eldreEldre skal ha tilbud om utredning og behandling for psykiske lidelser på lik linje med den voksne befolkningen for øvrig.929
Psykisk helsevern for voksnehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-voksnePsykisk helsevern for voksnePsykisk helsevern for voksne består av desentraliserte spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske senter, mer spesialiserte sykehusavdelinger og privatpraktiserende avtalespesialister.920
Legemiddelfri behandling i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/legemiddelfri-behandling-i-psykisk-helsevernLegemiddelfri behandling i psykisk helsevernHelsedirektoratet har samlet erfaringer og tips til arbeidet med å tilby forsvarlige legemiddelfrie behandlingstilbud.6748

Fakta

Psykisk helsevern

  • ​Psykisk helsevern gir utredning og behandling på spesialistnivå
  • Samhandler med kommunene, NAV, TSB, somatiske enheter m.fl.
skriv ut del på facebook del på twitter