Psykisk helsevern for barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-ungePsykisk helsevern for barn og ungeDet psykiske helsevernet for barn og unge legger hovedvekt på polikliniske funksjoner og samarbeid med det kommunale tjenesteapparatet. Ved behov kan det gis tilbud om døgnbehandling.916
Psykisk helsevern for eldrehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-eldrePsykisk helsevern for eldreEldre skal ha tilbud om utredning og behandling for psykiske lidelser på lik linje med den voksne befolkningen for øvrig.929
Psykisk helsevern for voksnehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-voksnePsykisk helsevern for voksnePsykisk helsevern for voksne består av desentraliserte spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske senter, mer spesialiserte sykehusavdelinger og privatpraktiserende avtalespesialister.920
Legemiddelfri behandling i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/legemiddelfri-behandling-i-psykisk-helsevernLegemiddelfri behandling i psykisk helsevernHelsedirektoratet har samlet erfaringer og tips til arbeidet med å tilby forsvarlige legemiddelfrie behandlingstilbud.6748

Fakta

Psykisk helsevern

  • ​Psykisk helsevern gir utredning og behandling på spesialistnivå
  • Samhandler med kommunene, NAV, TSB, somatiske enheter m.fl.
skriv ut del på facebook del på twitter