Mobbing i skolenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/mobbing-i-skolenMobbing i skolenVerktøy for å forebygge, avdekke og handle ved mobbing eller krenkelser i skolen.976Artikkel
Bekymret for en elev?https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/bekymret-for-en-elevBekymret for en elev?Hvordan oppdage og følge opp en elev som ikke har det bra.953Artikkel
Psykisk helse og livsmestring i skolenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/psykisk-helse-og-livsmestring-i-skolenPsykisk helse og livsmestring i skolenRåd og anbefalinger for å legge til rette for fremme psykisk helse og livskvalitet på skolen og forebygge og følge opp elever utsatt for mobbing.933Artikkel

Sist faglig oppdatert: 21. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter