Mobbing i skolenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/mobbing-i-skolenMobbing i skolenVerktøy for å forebygge, avdekke og handle ved mobbing eller krenkelser i skolen.976Artikkel
Bekymret for en elev?https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/bekymret-for-en-elevBekymret for en elev?Hvordan oppdage og følge opp en elev som ikke har det bra.953Artikkel
Psykisk helse og livsmestring i skolenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/psykisk-helse-og-livsmestring-i-skolenPsykisk helse og livsmestring i skolenRåd og anbefalinger for å legge til rette for fremme psykisk helse og livskvalitet på skolen og forebygge og følge opp elever utsatt for mobbing.933Artikkel

Rapport

Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak (2017) (PDF)

Utarbeidet i et samarbeid mellom Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) Uni Research Helse og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. 

Rapport

​Læring, læringsmiljø og psykisk helse (PDF)

Sammendrag av innlegg på en konferanse avholdt av forsknings- og fagmiljø på psykisk helse og læring og læringsmiljø på vegne av Helsedirektoratet. Den gir også en analyse av likheter mellom tilnærming og begreper innen de to fagområdene.

Sist faglig oppdatert: 21. april 2017