Angsthttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/angst-og-depresjon/angstAngstAngstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er angst (irrasjonell frykt), enten forbundet med bestemte objekter eller situasjoner, eller i en mer ubestemt form preget av vedvarende bekymringer.1039Artikkel
Depresjonhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/angst-og-depresjon/depresjonDepresjonDepresjoner er meget hyppige i befolkningen, mellom seks og 12 prosent har depresjon til enhver tid. Betydelig flere rammes en eller annen gang i løpet av livet. Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer.1356Artikkel

Sist faglig oppdatert: 5. august 2016