​​Gjennom blant annet kompetanseløftet 2015 (med tilskudd fra Helsedirektoratet) har flere kommuner satt i gang tiltak for å utvikle gode verktøy for kompetanseheving i ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten.

Ideer til tiltak – pleie og omsorg

«Måltidets muligheter» er en film på 35–40 minutter om matomsorg i sykehjem. Den berører også temaer som samarbeid mellom personale, pårørende-/brukerinvolvering, skikk og bruk, etikk mm. Filmen fikk primært støtte av Ekstrastiftelsen og er produsert av Cynergi Film & TV. Helsedirektoratet ga støtte gjennom omsorgsmidler i 2015 til siste del av filmen, samt en kortversjon av filmen på Helsekonferansen i 2015. Hele filmen ble vist første gang på Klingenberg kino i september 2015 og har blitt godt mottatt (extrastiftelsen.no).

Filmen kom til etter konferansen om omsorg gjennom mat og måltider i januar 2014 som var et samarbeid mellom Landbruksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Alstahaug kommune har utviklet en opplæringsfilm om ernæring, samt kursmateriell, både for sykehjem og hjemmetjenester. Filmen heter «Maten e god den, det e’kje da…» (utviklingssenter.no)

Bergen kommune har utviklet et e-læringskurs i ernæring (utviklingssenter.no) tilpasset pleie- og omsorgstjenesten etter en mal fra Helse Bergen.

Bærum kommune har blant annet implementert verktøy for å identifisere feil- og underernæring (utviklingssenter.no). Det er utviklet oppskriftskort med bilder til bruk for ansatte og tjenestemottakere i miljøarbeidertjenesten. Oppskriftskortene (PDF) skal gi personer med utviklingshemming økt mulighet til å velge og å lage sunne middagsretter ved bruk av bilder og enkle oppskrifter.

Bærum kommune har også fått laget flere filmer om ernæringsutredning og tilrettelegging for nok og riktig mat for den enkelte bruker. Filmene som er laget viser i praksis bruk av ernæringsverktøy som er godkjente for Bærum kommune og som ligger i Kvalitetshåndboken deres. Det henvises til Kosthåndboken og Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Trinn for trinn viser filmene både utredning og hvordan tilrettelegge for nok og riktig mat for den enkelte bruker.

Storkjøkkenet i Bærum kommune har i tillegg utviklet filmene «Riktig mat til rett person». Denne filmserien gir en innføring i hva et fullverdig kosthold innebærer og hva ulike typer spesialkost medfører av matvarevalg og tilberedningsmetoder.

Kristiansund kommune har utviklet et undervisningsopplegg (utviklingssenter.no) med film, hjelpemiddel for utregning, samt et kompendium for ansatte på sykehjem.

Lenvik kommune (LØKTA) har gjennomført basiskurs for kjøkken-, pleiepersonell og ledere i hvordan de implementerer Nasjonale faglige retningslinjer for underernæring. Prosjektet (utviklingssenter.no) har vært et samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge og utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Troms.

Oslo kommune ved Helseetaten arbeider med en kompetansehevingspakke knyttet til «Ernæringstrappens første trinn». Dette skal nå alle ansatte i hjemmetjenestenestene gjennom blant annet utvikling av nettsider.

Ål kommune har utviklet e‐læringsverktøyet «Velkommen til bords» (velkommentilbords.no) til opplæring i praktisk ernæringsarbeid for ansatte i sykehjem.

Sist faglig oppdatert: 22. februar 2017