God ernæringspraksishttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/god-erneringspraksisGod ernæringspraksisBeskrivelse av god ernæringspraksis, det juridiske grunnlaget og ansvars- og oppgavefordeling i helse- og omsorgstjenesten. Se oversikt over tiltak når matinntaket blir for lite.185Artikkel
Standardkost i helseinstitusjonerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/standardkost-i-helseinstitusjonerStandardkost i helseinstitusjonerDet foreslås to standardkoster for bruk i institusjon og hjemmetjenester – «nøkkelrådskost» og «energi- og næringstett kost». Valg av kost avhenger av ernæringsstatus, matlyst og eventuell underernæring.4881Artikkel
Spesialkost i institusjonerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/spesialkost-i-institusjonerSpesialkost i institusjonerMat og drikke er en viktig del av den medisinske pasientbehandlingen og noen ganger den eneste behandlingen ved enkelte medisinske tilstander: laktoseredusert, melkeproteinfri, glutenfri, saltredusert, ekstra energi- og næringstett, fettredusert kost.6923Artikkel
Kosthold ved diagnoser og sykdomstilstanderhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/kosthold-ved-diagnoser-og-sykdomstilstanderKosthold ved diagnoser og sykdomstilstanderKost- og ernæringsbehandling ved ulike diagnoser og medisinske tilstander: diabetes, hjerte-/karsykdom, osteoporose, kreft, overvekt/fedme, laktoseintoleranse, matvareallergi/-overfølsomhet, dysfagi, irritabel tarm, underernæring og revmatiske sykdommer.4880Artikkel
Religiøse og kulturelle kostholdshensynhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/religiose-og-kulturelle-kostholdshensynReligiøse og kulturelle kostholdshensynKunnskap om matvaner i ulike land og kjennskap til religiøse og kulturelle kosthensyn er nødvendig for å kunne tilrettelegge kostholdet på en god måte for alle. 6924Artikkel
Idebank om mat til eldre og personer med psykisk utviklingshemminghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/idebank-om-mat-til-eldre-og-personer-med-psykisk-utviklingshemmingIdebank om mat til eldre og personer med psykisk utviklingshemmingPraktiske verktøy for å styrke kompetansen i ernæringsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten og i miljøarbeidertjenesten. Forebygge underernæring, bra mat og godt kosthold for eldre og personer med utviklingshemming gjennom e-læring, video, tips og råd.4879Artikkel

Sist faglig oppdatert: 19. desember 2017