Bestilling av vitamin D-dråper

Helsestasjonen bestiller selv dråpene, mens Helsedirektoratet dekker kostnadene.

Bestillingsinformasjon

Normal leveringstid er 1–3 virkedager. Leverandøren sender faktura direkte til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet oppfordrer til at det sendes inn bestilling fortløpende etter behov, og at det kun lagres et beskjedent antall flasker på helsestasjonen. Flaskene med vitamin D har en holdbarhetstid på to år. De kan ikke returneres.

Om vitamin D-dråpene

Dråpene inneholder vitamin D3 og innholder ikke svin, peanøtter, andre nøtter, sitrus eller laktose.

En flaske varer i underkant av 9 måneder ved korrekt dosering. Det gis én flaske per barn.

Bestilling av brosjyrer

Det finnes en informasjonsbrosjyre som kan gis ut sammen med vitamin D-dråpene.

Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriell

​Brosjyren kan lastes ned på norsk, engelsk, urdu, arabisk, somalisk og tyrkisk.

Anbefalt inntak av vitamin D-dråper

Barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har økt risiko for å utvikle vitamin D-mangel (rakitt) fordi det dannes lite vitamin D i mørk hud og/eller fordi vitamin D-rike matvarer (f.eks. fet fisk) ikke har en naturlig plass i kostholdet for alle. Det bør derfor gis vitamin D som tilskudd, enten i form av tran, vitamin D-dråper eller annet tilskudd. Det anbefales 10 µg vitamin D, tilsvarende 5 vitamin D-dråper eller 5 ml. tran fra 4 ukers alder. Les mer om anbefalingene.

Vitamin D-dråper bør gis uavhengig av om barnet får morsmelk eller morsmelk-erstatning, men det er særlig viktig for barn som ammes, fordi det er lite vitamin D i morsmelk. Vitamin D-dråper bør ikke gis til barn som får tran eller andre tilskudd med vitamin D. Helsestasjonen bør oppfordre foreldre/foresatte til å gi barnet vitamin D-tilskudd også utover 6 måneders alder.

Sist faglig oppdatert: 14. september 2018