​​​​​​​​

 

 

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæringhttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnserneringNasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring7331
Kostråd fra Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratetKostråd fra HelsedirektoratetHelsedirektoratets offisielle kostholdsråd.215
Næringsstoffanbefalinger https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/neringsstoffanbefalinger-Næringsstoffanbefalinger Anbefalinger for inntak av næringsstoffer – energi, karbohydrater, fett, protein, vitaminer, mineraler.39
Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenestenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenestenErnæringsarbeid i helse- og omsorgstjenestenGod ernæringspraksis. Standardkost og spesialkost. Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander. Religiøse og kulturelle kostholdshensyn. Idébank for å styrke ernæringskompetansen.2341
Barnehage – mat, måltider, kostholdhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/barnehage-mat-maltider-kostholdBarnehage – mat, måltider, kostholdRetningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Veiledningsheftet Bra mat i barnehagen. Kartlegginger. Fiskesprell. Tips om kosthold for små mager.641
Skole og SFO – mat, måltider, Mat og helse-fagethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/skole-og-sfo-mat-maltider-mat-og-helse-fagetSkole og SFO – mat, måltider, Mat og helse-fagetHer er det du trenger for å tilrettelegge for gode måltider og sunn mat/drikke på skolen, samt Kokebok for alle og undervisningsmateriell om Nøkkelhullet til faget Mat og helse.951
Serveringsmarkedet – mat- og drikketilbud i tråd med kostrådenehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/serveringsmarkedet-mat-og-drikketilbud-i-trad-med-kostradeneServeringsmarkedet – mat- og drikketilbud i tråd med kostrådeneMåltider spist på kafeer, veikroer, i hurtigmatutsalg og ved arrangementer har betydning for trivsel, kosthold og helse, spesielt for dem som benytter stedene ofte. Les Helsedirektoratets anbefalinger.391
Arbeidslivet - anbefalt mat- og drikketilbudhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/arbeidslivet-anbefalt-mat-og-drikketilbudArbeidslivet - anbefalt mat- og drikketilbudAnbefalinger for mat- og drikketilbud i arbeidslivet er basert på Helsedirektoratets kostråd og viser sammen med ny opplæringspakke hvordan man tilrettelegger for et sunt tilbud.396
Salt og saltpartnerskapethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/salt-og-saltpartnerskapetSalt og saltpartnerskapetSaltinnholdet i maten kan reduseres. En nedgang i befolkningens saltinntak kan gi betydelige helsegevinster. 960
Nøkkelhullethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/nokkelhulletNøkkelhulletNøkkelhullet skal hjelpe forbrukere til å velge sunnere matvarer innenfor ulike matvaregrupper. 462
Tall og undersøkelser om ernæringhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/tall-og-undersokelser-om-erneringTall og undersøkelser om ernæringHer finner du en oversikt over hvor du kan finne statistikk om hva maten inneholder, matvareforbruk, inntak av næringsstoffer og forskjeller i kosthold mellom grupper.939
Trender i det norske kostholdethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/trender-i-det-norske-kostholdetTrender i det norske kostholdetDet har over lang tid skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet. Forbruket av grønnsaker og frukt har økt betydelig over tid, og forbruket av sukker har minsket de siste ti årene.3540
Bestille vitamin D-dråperhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/bestille-vitamin-d-draperBestille vitamin D-dråperHelsestasjonen skal tilby gratis vitamin D-dråper til spedbarn i alderen 4 uker til 6 måneder som er født av foreldre med ikke-vestlig bakgrunn. Helsestasjonen bestiller dråpene kostnadsfritt.2337

skriv ut del på facebook del på twitter