​​​​​​​​

For privatpersoner

Kosthold og ernæring (helsenorge.no)

Blant annet stoff om kostråd, mat for barn, vegetarisk kosthold og næringsstoffer.

 

 

Kostråd fra Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratetKostråd fra HelsedirektoratetHelsedirektoratets offisielle kostholdsråd.215Artikkel
Næringsstoffanbefalinger https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/neringsstoffanbefalinger-Næringsstoffanbefalinger Anbefalinger for inntak av næringsstoffer – energi, karbohydrater, fett, protein, vitaminer, mineraler.39Artikkel
Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæringhttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnserneringNasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring7331SpedbarnsernæringRetningslinje
Barnehage – mat, måltider, kostholdhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/barnehage-mat-maltider-kostholdBarnehage – mat, måltider, kostholdRetningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Veiledningsheftet Bra mat i barnehagen. Kartlegginger. Fiskesprell. Tips om kosthold for små mager.641Artikkel
Salt og saltpartnerskapethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/salt-og-saltpartnerskapetSalt og saltpartnerskapetSaltinnholdet i maten kan reduseres. En nedgang i befolkningens saltinntak kan gi betydelige helsegevinster. 960Artikkel
Kosthold for gravidehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/graviditet-og-svangerskap/kosthold-for-gravideKosthold for gravideGravide kvinner trenger et balansert kosthold med tilstrekkelig tilførsel av energi og av alle essensielle næringsstoffer.909Artikkel
Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenestenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenestenErnæringsarbeid i helse- og omsorgstjenestenGod ernæringspraksis. Standardkost og spesialkost. Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander. Religiøse og kulturelle kostholdshensyn. Idébank for å styrke ernæringskompetansen.2341Transportside artikkel
Tall og undersøkelser om ernæringhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/tall-og-undersokelser-om-erneringTall og undersøkelser om ernæringOversikt over statistikk om hva maten inneholder, matvareforbruk, inntak av næringsstoffer, forskjeller i kosthold mellom grupper og trender i norsk kosthold.939Artikkel
Nøkkelhullethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/nokkelhulletNøkkelhulletNøkkelhullet skal hjelpe forbrukere til å velge sunnere matvarer innenfor ulike matvaregrupper. 462Artikkel
Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skolerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/anbefalinger-for-handtering-av-notteallergi-i-barnehager-og-skolerAnbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skolerTiltak for skoler og barnehager ved forekomst av nøtteallergi. Håndtering av alvorlige allergiske reaksjoner på nøtter.7478Artikkel
Bestille vitamin D-dråperhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/bestille-vitamin-d-draperBestille vitamin D-dråperHelsestasjonen skal tilby gratis vitamin D-dråper til spedbarn i alderen 4 uker til 6 måneder som er født av foreldre med ikke-vestlig bakgrunn. Helsestasjonen bestiller dråpene kostnadsfritt.2337Artikkel
Skole og SFO – mat, måltider, Mat og helse-fagethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/skole-og-sfo-mat-maltider-mat-og-helse-fagetSkole og SFO – mat, måltider, Mat og helse-fagetHer finner du det du trenger for å tilrettelegge for gode måltider og sunn mat/drikke på skolen samt informasjon om skolemat, Kokebok for alle og undervisningsmateriell om Nøkkelhullet til faget Mat og helse.951Artikkel
Anbefalinger fysisk aktivitethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitetAnbefalinger fysisk aktivitetDet anbefales minst 30 minutter aktivitet for voksne og 60 minutter for barn om dagen. Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert, og det finnes tydelige og konkrete anbefalinger for barn og unge, voksne, eldre og gravide.38Artikkel
Arbeidslivet - anbefalt mat- og drikketilbudhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/arbeidslivet-anbefalt-mat-og-drikketilbudArbeidslivet - anbefalt mat- og drikketilbudAnbefalinger for mat- og drikketilbud i arbeidslivet er basert på Helsedirektoratets kostråd og viser sammen med ny opplæringspakke hvordan man tilrettelegger for et sunt tilbud.396Artikkel
Serveringsmarkedet – mat- og drikketilbud i tråd med kostrådenehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/serveringsmarkedet-mat-og-drikketilbud-i-trad-med-kostradeneServeringsmarkedet – mat- og drikketilbud i tråd med kostrådeneMåltider spist på kafeer, veikroer, i hurtigmatutsalg og ved arrangementer har betydning for trivsel, kosthold og helse, spesielt for dem som benytter stedene ofte. Les Helsedirektoratets anbefalinger.391Artikkel
Ernæring – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/ernering-lokalt-folkehelsearbeidErnæring – lokalt folkehelsearbeidKosthold i ulike befolkningsgrupper. Råd og anbefalinger om kosthold. Kommunens virkemidler med utgangspunkt i ansvaret de har for skoler og barnehage, som planmyndighet, arbeidsgiver og tjenesteyter. 4554Artikkel

Sist faglig oppdatert: 6. mars 2017