Kostråd fra Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratetKostråd fra HelsedirektoratetHelsedirektoratets offisielle kostholdsråd.215Artikkel
Næringsstoffanbefalinger https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/neringsstoffanbefalinger-Næringsstoffanbefalinger Anbefalinger for inntak av næringsstoffer – energi, karbohydrater, fett, protein, vitaminer, mineraler.39Artikkel
Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæringhttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnserneringNasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring7331SpedbarnsernæringRetningslinje
Barnehage – mat, måltider, kostholdhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/barnehage-mat-maltider-kostholdBarnehage – mat, måltider, kostholdNasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Fiskesprell. Kartlegginger. 641Artikkel
Salt og saltpartnerskapethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/salt-og-saltpartnerskapetSalt og saltpartnerskapetSaltinnholdet i maten kan reduseres. En nedgang i befolkningens saltinntak kan gi betydelige helsegevinster. 960Artikkel
Nøkkelhullethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/nokkelhulletNøkkelhulletNøkkelhullet skal hjelpe forbrukere til å velge sunnere matvarer innenfor ulike matvaregrupper. 462Artikkel
Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenestenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenestenErnæringsarbeid i helse- og omsorgstjenestenGod ernæringspraksis. Standardkost og spesialkost. Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander. Religiøse og kulturelle kostholdshensyn. Kosthold for eldre, idébank for å styrke ernæringskompetansen.2341Transportside artikkel
Tall og undersøkelser om ernæringhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/tall-og-undersokelser-om-erneringTall og undersøkelser om ernæringOversikt over statistikk om hva maten inneholder, matvareforbruk, inntak av næringsstoffer, forskjeller i kosthold mellom grupper og trender i norsk kosthold.939Artikkel
Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skolerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/anbefalinger-for-handtering-av-notteallergi-i-barnehager-og-skolerAnbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skolerTiltak for skoler og barnehager ved forekomst av nøtteallergi. Håndtering av alvorlige allergiske reaksjoner på nøtter.7478Artikkel
Bestille vitamin D-dråperhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/bestille-vitamin-d-draperBestille vitamin D-dråperHelsestasjonen skal tilby gratis vitamin D-dråper til spedbarn i alderen 4 uker til 6 måneder som er født av foreldre med ikke-vestlig bakgrunn. Helsestasjonen bestiller dråpene kostnadsfritt.2337Artikkel
Intensjonsavtalen for et sunnere kostholdhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/intensjonsavtalen-for-et-sunnere-kostholdIntensjonsavtalen for et sunnere kostholdKostholdet påvirker folkehelsen. Matbransjen samarbeider med helsemyndighetene for å bedre kostholdet i befolkningen.8007Artikkel
Skole og SFO – mat, måltider, Mat og helse-fagethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/skole-og-sfo-mat-maltider-mat-og-helse-fagetSkole og SFO – mat, måltider, Mat og helse-fagetHer finner du det du trenger for å tilrettelegge for gode måltider og sunn mat/drikke på skolen samt informasjon om skolemat, Kokebok for alle og undervisningsmateriell om Nøkkelhullet til faget Mat og helse.951Artikkel
Anbefalinger fysisk aktivitethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitetAnbefalinger fysisk aktivitetVoksne bør være i moderat aktivitet i minst 150 minutter hver uke og barn i minst 60 minutter hver dag. Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert, og det finnes klare anbefalinger for barn og unge, voksne, eldre og gravide.38Artikkel
Arbeidslivet - anbefalt mat- og drikketilbudhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/arbeidslivet-anbefalt-mat-og-drikketilbudArbeidslivet - anbefalt mat- og drikketilbudAnbefalinger for mat- og drikketilbud i arbeidslivet er basert på Helsedirektoratets kostråd og viser sammen med ny opplæringspakke hvordan man tilrettelegger for et sunt tilbud.396Artikkel
Serveringsmarkedet – mat- og drikketilbud i tråd med kostrådenehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/serveringsmarkedet-mat-og-drikketilbud-i-trad-med-kostradeneServeringsmarkedet – mat- og drikketilbud i tråd med kostrådeneMåltider spist på kafeer, veikroer, i hurtigmatutsalg og ved arrangementer har betydning for trivsel, kosthold og helse, spesielt for dem som benytter stedene ofte. Les Helsedirektoratets anbefalinger.391Artikkel
Ernæring – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/ernering-lokalt-folkehelsearbeidErnæring – lokalt folkehelsearbeidKosthold i ulike befolkningsgrupper. Råd og anbefalinger om kosthold. Kommunens virkemidler med utgangspunkt i ansvaret de har for skoler og barnehage, som planmyndighet, arbeidsgiver og tjenesteyter. 4554Artikkel

Sist faglig oppdatert: 26. januar 2018