​​​​​​​​

 

 

Kostråd fra Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratetKostråd fra HelsedirektoratetHelsedirektoratets offisielle kostholdsråd.215
Næringsstoffanbefalinger https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/neringsstoffanbefalinger-Næringsstoffanbefalinger Anbefalinger for inntak av næringsstoffer – energi, karbohydrater, fett, protein, vitaminer, mineraler.39
Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæringhttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnserneringNasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring7331
Barnehage – mat, måltider, kostholdhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/barnehage-mat-maltider-kostholdBarnehage – mat, måltider, kostholdRetningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Veiledningsheftet Bra mat i barnehagen. Kartlegginger. Fiskesprell. Tips om kosthold for små mager.641
Salt og saltpartnerskapethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/salt-og-saltpartnerskapetSalt og saltpartnerskapetSaltinnholdet i maten kan reduseres. En nedgang i befolkningens saltinntak kan gi betydelige helsegevinster. 960
Kosthold for gravidehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/graviditet-og-svangerskap/kosthold-for-gravideKosthold for gravideGravide kvinner trenger et balansert kosthold med tilstrekkelig tilførsel av energi og av alle essensielle næringsstoffer.909
Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenestenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenestenErnæringsarbeid i helse- og omsorgstjenestenGod ernæringspraksis. Standardkost og spesialkost. Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander. Religiøse og kulturelle kostholdshensyn. Idébank for å styrke ernæringskompetansen.2341
Tall og undersøkelser om ernæringhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/tall-og-undersokelser-om-erneringTall og undersøkelser om ernæringOversikt over statistikk om hva maten inneholder, matvareforbruk, inntak av næringsstoffer, forskjeller i kosthold mellom grupper og trender i norsk kosthold.939
Nøkkelhullethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/nokkelhulletNøkkelhulletNøkkelhullet skal hjelpe forbrukere til å velge sunnere matvarer innenfor ulike matvaregrupper. 462
Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skolerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/anbefalinger-for-handtering-av-notteallergi-i-barnehager-og-skolerAnbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skolerTiltak for skoler og barnehager ved forekomst av nøtteallergi. Håndtering av alvorlige allergiske reaksjoner på nøtter.7478
Bestille vitamin D-dråperhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/bestille-vitamin-d-draperBestille vitamin D-dråperHelsestasjonen skal tilby gratis vitamin D-dråper til spedbarn i alderen 4 uker til 6 måneder som er født av foreldre med ikke-vestlig bakgrunn. Helsestasjonen bestiller dråpene kostnadsfritt.2337
Skole og SFO – mat, måltider, Mat og helse-fagethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/skole-og-sfo-mat-maltider-mat-og-helse-fagetSkole og SFO – mat, måltider, Mat og helse-fagetHer finner du det du trenger for å tilrettelegge for gode måltider og sunn mat/drikke på skolen samt informasjon om skolemat, Kokebok for alle og undervisningsmateriell om Nøkkelhullet til faget Mat og helse.951
Anbefalinger fysisk aktivitethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitetAnbefalinger fysisk aktivitetDet anbefales minst 30 minutter aktivitet for voksne og 60 minutter for barn om dagen. Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert, og det finnes tydelige og konkrete anbefalinger for barn og unge, voksne, eldre og gravide.38
Arbeidslivet - anbefalt mat- og drikketilbudhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/arbeidslivet-anbefalt-mat-og-drikketilbudArbeidslivet - anbefalt mat- og drikketilbudAnbefalinger for mat- og drikketilbud i arbeidslivet er basert på Helsedirektoratets kostråd og viser sammen med ny opplæringspakke hvordan man tilrettelegger for et sunt tilbud.396
Serveringsmarkedet – mat- og drikketilbud i tråd med kostrådenehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/serveringsmarkedet-mat-og-drikketilbud-i-trad-med-kostradeneServeringsmarkedet – mat- og drikketilbud i tråd med kostrådeneMåltider spist på kafeer, veikroer, i hurtigmatutsalg og ved arrangementer har betydning for trivsel, kosthold og helse, spesielt for dem som benytter stedene ofte. Les Helsedirektoratets anbefalinger.391
Ernæring – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/ernering-lokalt-folkehelsearbeidErnæring – lokalt folkehelsearbeidKosthold i ulike befolkningsgrupper. Råd og anbefalinger om kosthold. Kommunens virkemidler med utgangspunkt i ansvaret de har for skoler og barnehage, som planmyndighet, arbeidsgiver og tjenesteyter. 4554

Sist faglig oppdatert: 6. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter