Kosthold og ernæringhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-erneringKosthold og ernæringKostråd og anbefalinger. Mat i barnehager og skoler, arbeidsliv og serveringssteder. Nøkkelhullet og saltpartnerskap. Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Statistikk og strategier.344Transportside artikkel
Fysisk aktivitethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitetFysisk aktivitetAnbefalinger om fysisk aktivitet og mindre stillesitting. Kampanjen Dine 30. Statistikk og strategier.173Transportside artikkel
Alkoholhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkoholAlkoholFortolkninger av alkoholloven. Salgs-, skjenke- og tilvirkningsbevilling. Ansvarlig alkoholhåndtering. Kunnskapsprøven.30Transportside artikkel
Folkehelsearbeid i kommunenhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunenFolkehelsearbeid i kommunenVeivisere i lokalt folkehelsearbeid. Folkehelseloven. Miljørettet helsevern. Helsekonsekvensutredning. Sosial ulikhet i helse.141Transportside artikkel
Frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentralerFrisklivssentralerEtablering, organisering og tilbud i frisklivssentraler. Mestring. Endring av levevaner. Veileder, journalføring, kursopplegg, profilmateriell og verktøy.160Transportside artikkel
Graviditet, fødsel og barselhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barselGraviditet, fødsel og barselRetningslinjer, veiledere og råd om svangerskap, fødsel, barsel og amming.196Transportside artikkel
Psykisk helse og rushttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rusPsykisk helse og rusPsykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer i alle aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. En del klarer å håndtere situasjonen ved egen innsats og med støtte fra familie og nettverk. Andre har behov for hjelp fra helsetjenesten.556Transportside artikkel
Seksuell helsehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helseSeksuell helseGratis kondomer. Prevensjon, rekvireringsrett og refusjonsordning. Abort, sterilisering. Statistikk og strategier.637Transportside artikkel
Tobakk, røyk og snushttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snusTobakk, røyk og snusFortolkning av tobakksskadeloven. E-sigaretter. Metoder og hjelpemidler for snus- og røykeslutt. Statistikk og historikk.747Transportside artikkel

Sist faglig oppdatert: 6. februar 2019