Døgnpris og pasientgrunnlag

En kommune betaler en gitt pris pr. liggedøgn for en utskrivningsklar pasient.

Tabellen viser døgnprisen fra 2014 til 2018.

​ÅrDøgnpris​
​2018​4 747 kroner
​2017​4 622 kroner
​2016​4 505 kroner
​2015​​4 387 kroner
​20144 255 kroner

Kommunene skal betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud. Betalingsplikten gjelder personer som er folkeregistrert i kommunen.

Selve oppgjøret for utskrivningsklare pasienter er desentralisert. Det betyr blant annet at ansvaret for å fakturere kommunene på korrekt grunnlag ligger hos det enkelte helseforetak.

Regelverk betaling for utskrivningsklare pasienter

Betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.v., mens de konkrete reglene for ordningen er fastsatt i egen forskrift (lovdata.no). Forskriften inneholder også enkelte krav til det praktiske samarbeidet om pasienter mellom sykehus og kommuner. Reglene i forskriften må sees i forhold til de obligatoriske samarbeidsavtalene mellom foretak og kommuner.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. trådte i kraft 1.1.2012. Paragraf 11-4 i den nye loven sier:

  • Kommunen skal dekke utgifter for pasienter som er utskrivningsklare, men som oppholder seg i privat eller offentlig institusjon i spesialisthelsetjenesten i påvente av et kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud. 
  • Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med regionalt helseforetak om utskrivningsklare pasienter, jf. paragraf 6-1. Paragraf 6-2 stiller krav til minimumsinnhold i avtalene som inngås etter paragraf 6-1.

Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter 

Departementet har gitt nærmere bestemmelser om ordningens omfang og innhold i Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, som dekker følgende:

  • Formål og virkeområde (paragrafene 1-2).
  • Prosessuelle krav vedrørende samhandlingen om den enkelte pasient (paragrafene 7-8 og 10-12).
  • Vilkår for at en pasient skal kunne betraktes som utskrivningsklar. Hjemmel for at kommunen kan be om redegjørelse for vurderingene som er foretatt (paragraf 9 og paragraf 14).
  • Betalingsreglene (paragraf 13), herunder hva som menes med utskrivningsklar pasient, ulike tidspunkt som har relevans for betalingen, når betalingsplikten inntrer, hvilke liggedøgn kommunen skal betale for og når betalingsplikten opphører. 
  • De regionale helseforetakenes overordnede ansvar for det økonomiske oppgjøret (paragraf 15).

Sist faglig oppdatert: 15. januar 2018