Døgnpris og pasientgrunnlag

En kommune betaler en gitt pris pr. liggedøgn for en utskrivningsklar pasient.

Tabellen viser døgnprisen fra 2014 til 2018.

​ÅrDøgnpris​
​2018​4 747 kroner
​2017​4 622 kroner
​2016​4 505 kroner
​2015​​4 387 kroner
​20144 255 kroner

Kommunene skal betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud. Betalingsplikten gjelder personer som er folkeregistrert i kommunen.

Selve oppgjøret for utskrivningsklare pasienter er desentralisert. Det betyr blant annet at ansvaret for å fakturere kommunene på korrekt grunnlag ligger hos det enkelte helseforetak.

Regelverk om betaling for utskrivningsklare pasienter

Betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no) Det fremgår av paragraf 11-4 i  loven at:

  • Kommunen skal dekke utgifter for pasienter som er utskrivningsklare, men som oppholder seg i privat eller offentlig institusjon i spesialisthelsetjenesten, i påvente av et kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud. 
  • Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med regionalt helseforetak om utskrivningsklare pasienter, jf. paragraf 6-1. Paragraf 6-2 stiller krav til minimumsinnhold i avtalene som inngås etter paragraf 6-1.

Departementet har gitt nærmere bestemmelser om ordningens omfang og innhold i Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter (lovdata.no).

Forskriften inneholder også enkelte krav til det praktiske samarbeidet om pasienter mellom sykehus og kommuner. Reglene i forskriften må sees i forhold til de obligatoriske samarbeidsavtalene mellom foretak og kommuner.

Sist faglig oppdatert: 28. november 2018