Fil​Forklaring

Særkoder 2018 (Excel) - per 8. januar 2018

Listen inneholder særkoder for 2018 år samt kumulative endringer med gyldighetsperiode. Listen er oppdatert med endringer i henhold til brev til RHF/ HF datert 8 januar. Brevet er publisert på våre nettsider «Helsedirektoratets uttalelser om regelverket m.m."

Særkoder 2017 (Excel) - per august 2017

Listen inneholder særkoder for 2017 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode.

 

Sist faglig oppdatert: 12. januar 2018