Fil​Forklaring

Særkoder 2018

(Excel) - per 24. august 2018

Listen inneholder særkoder for 2018 år samt kumulative endringer med gyldighetsperiode.
Det er opprettet nye særkoder slik at alle virkestoffer for legemiddelbehandling som RHF-ene har ansvar for har særkode. Særkodelisten er oppdatert etter endringer i RHF-enes finansieringsansvar per 1.august 2018, jf. vedlegg til blåreseptforskriften.

Legg merke til at legemiddel kan endre særkode i løpet av året. Dette gjelder i hovedsak legemiddel som ikke var tatt i bruk ved tidligere publiseringer av særkodelisten. Endring i særkode skyldes her at legemidlet har endret/fått fullstendig ATC-kode. 

Særkoder 2017 (Excel) - per august 2017

Listen inneholder særkoder for 2017 samt kumulative endringer med gyldighetsperiode.

 

Sist faglig oppdatert: 24. august 2018