Gjeldende NPK-versjon: 4.1.19075.01 (ISF 2016, 2017, 2018 og 2019). 

ISF 2019 - konfigurasjonssett og DRG-komponenter

Brukerkonfigurasjon benyttes for å styre DRG-gruppering og flere andre prosesserings- og beregningsregler i NPK. Her finner du konfigurasjonsdata for ISF 2019 for somatikk og psykisk helsevern og TSB. 

Brukerkonfigurasjonsfiler i CSV-format

​Forklaring​Fil
​Formål: ISF somatikk 2019

Produksjon

NPK Konfigurasjonssett ISF 2019 Produksjon SOMATIKK 20190409 (zip)

​Formål: ISF psykisk helsevern og TSB 2019

Produksjon

NPK Konfigurasjonssett ISF 2019 Produksjon PHVTSB 20190409 (zip)

​Formål: ISF somatikk 2019

For simuleringsformål

NPK Konfigurasjonssett ISF 2019 Simulering Somatikk 20181218 (zip)

​Formål: ISF psykisk helsevern og TSB 2019

For simuleringsformål

NPK Konfigurasjonssett ISF 2019 Simulering PHVTSB 20190116 (zip)

 

Definisjonsdata i JSON-format for DRG- og STG-gruppering 

​Forklaring​Fil

DRG Somatikk 2019

- per 9. april 2019

DefinitionData NordDRG 2019 NOR PR1bN (zip)

​DRG Psykisk helsevern og TSB 2019

DefinitionData PHVTSB 2019 PR1a (zip)

​​​STG somatikk og psykisk helsevern/TSB 2019 

- per 9. april 2019

DefinitionData STG 2019 PR1d (zip)
NB! Til produksjonsformål. 

​​STG somatikk og psykisk helsevern/TSB 2019

DefinitionData STG 2019 PR1a (zip)
NB! Brukes til simulering av 2019 med 2018 data.

 


ISF 2018 - konfigurasjonssett og DRG-komponenter

Brukerkonfigurasjon benyttes for å styre DRG-gruppering og flere andre prosesserings- og beregningsregler i NPK. Her finner du konfigurasjonsdata for ISF 2018 for somatikk og psykisk helsevern og TSB. 

Brukerkonfigurasjonsfiler i CSV-format

​Forklaring​Fil

​Formål: ISF somatikk 2018

NPK Konfigurasjonssett ISF 2018 Somatikk 20181218 (zip)

​Formål: ISF psykisk helsevern og TSB 2018

NPK Konfigurasjonssett ISF 2018 PHVTSB 20181218 (zip)

 

Definisjonsdata i JSON-format for DRG- og STG-gruppering 

​Forklaring​Fil

DRG Somatikk 2018

DefinitionData NordDRG 2018 NOR PR1bN(zip)

​DRG Psykisk helsevern og TSB 2018

DefinitionData_PHVTSB_2018_PR1a_20171221 (zip)

​​STG somatikk og psykisk helsevern/TSB 2018

DefinitionData STG 2018 PR1e (zip)

 

ISF 2017 – konfigurasjonssett og DRG-komponenter 

Konfigurasjonsdata relevant for ISF 2017. Brukerkonfigurasjon benyttes for å styre DRG-gruppering og flere andre prosesserings- og beregningsregler i NPK. Mindre endringer i konfigurasjonssett 20180111 for 2017 for somatikk og for psykisk helsevern og TSB.

Brukerkonfigurasjonsfiler i CSV-format

ForklaringFil​

Formål: Produksjon somatikk 2017. 

Inkluderer konfigurasjon for modul 8 - særtjenester. (Husk å legge til definisjonsdata.)

Endret 11. januar 2018. Se endringslogg for detaljert beskrivelse. 

​NPK Konfigurasjonssett ISF 2017 SOMATIKK Produksjon 20180111 (zip)

​Formål: Produksjon psykisk helsevern og TSB 2017.

Inkluderer konfigurasjon for modul 8 - særtjenester. (Husk å legge til definisjonsdata.)

Endret 11. januar 2018. Se endringslogg for detaljert beskrivelse. 

NPK Konfigurasjonssett ISF 2017 PHVTSB Produksjon 20180111 (zip)


Definisjonsdata i JSON-format for DRG- og STG-gruppering

​Forklaring​Fil

DRG Somatikk 2017

DefinitionData_NOR_2017_PR1cN (zip)

​DRG Psykisk helsevern og TSB 2017

​DefinitionData PHVTSB 2017 PR02 20170424 (zip)

​STG somatikk og psykisk helsevern/TSB 2017

DefinitionData_STG_2017_v11 (zip)

ISF 2016 - konfigurasjonssett og DRG-komponenter

Brukerkonfigurasjon benyttes for å styre DRG-gruppering og flere andre prosesserings- og beregningsregler i NPK. 

Brukerkonfigurasjonsfiler i CSV-format

​Forklaring​Fil

Formål: Produksjon. ISF Somatikk 2016. Uten Særtjenester. (For NPK-versjon 2.0.127)

NPK Konfigurasjonssett ISF_2016 SOMATIKK Produksjon 20170202 (zip)

Formål: Alternativ produksjon. ISF Somatikk 2016. Uten Særtjenester. (For NPK-versjon 1.9.132)

NPK Konfigurasjonssett ISF 2016 20160829​ (zip)

 

Grupperingskomponenter

​Forklaring​Fil

DLL-fil for DRG-gruppering i.h.t. 2016-grupperingsregler. Jf. også Endringer i DRG-systemet


DLL - NOR 2016 PR1cN 2016-02-02 (zip)

NPK - lisens, installasjon og dokumentasjon

 

Lisens

​Forklaring​Fil

Dokument som inneholder den avtalen du og din virksomhet aksepterer ved å laste ned eller ta i bruk NPK

NPK - Lisensavtale​ (PDF)

- per 27. juni 2016

 

Installasjonspakker

​Forklaring​Fil
Versjon for produksjonsformål 2019. Bakoverkompatibel.
NPK.Setup.4.1.19075.01 (zip)​

​Utgått versjon for produksjonsformål 2019. Bakoverkompatibel. 

NPK.Setup.4.1.18334.02 (zip)

Versjon for produksjonsformål 2017 og 2018. Bakoverkompatibel.

NPK.Setup.3.0.18235.03 (zip)

Utgått versjon for produksjonsformål 2017 og 2018. Bakoverkompatibel.

NPK.Setup.3.0.17341.01 (zip)

Utgått versjon for 2016 og 2017 (Små avvik sammenlignet med versjon 3.0.17341.01)

NPK.Setup.2.0.133 ​(zip)

Utgått versjon for ISF 2016 (Små avvik sammenlignet med versjon 3.0.17341.01)

NPK - Setup 1.9.132 (zip)​

​Databaseuavhengig, enkel konsollapplikasjon som tar konfigurasjonsfiler og en NPR-melding som input. Er verifisert for NPR-melding v 52.

NPK.ForNPRMelding.Setup.2.0.133 (zip)

 

Dokumentasjon

​Forklaring​Fil

Prosesserings- og beregningsregler i NPK​

NPK - Beregningsregler (PDF)

- per 9. april 2019

​Tekniske aspekter vedrørende installasjon og integrasjon

NPK - Teknisk dokumentasjon (PDF)

 - per 6. desember 2018

​Samlet endringsdokumentasjon

NPK - Endringsdokumentasjon (PDF)

- per 9. april 2019

​Feilliste - kjente feil i publisert materiale

NPK feilliste (Excel)​

- per 30. oktober 2017

 

Generell informasjon og kontakt

NPK står for Norsk pasientklassifisering. NPK er en programvare som bl.a. gjennomfører DRG-gruppering og poengberegning av aktivitetsdata fra sykehus i henhold til ISF-regelverket. NPK utgjør f.o.m. 2016 ikke en selvstendig applikasjon, men er en systemkomponent som må integreres i andre systemløsninger eller applikasjoner.

NPK gjøres tilgjengelig for nedlasting fra denne siden. I tillegg til installasjonspakker, foreligger nødvendige konfigurasjonsfiler og dokumentasjon.

Alle henvendelser vedrørende NPK rettes til Helsedirektoratet v/ Avdeling finansiering og DRG på følgende epostadresse: on.ridesleh@ifkh002051xbp. Emnefeltet i e-posten skal inneholde stikkordet «NPK».

NPK for 2015

Helsedirektoratet innehar alle rettigheter til NPK, og stiller programvaren vederlagsfritt til disposisjon for de som har behov for selv å gruppere pasientdata. Programvaren ble produsert av Nirvaco AS på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Se regelverket for innsatsstyrt finansiering

Versjon 15.0.4.0

Versjonen inneholder de regler og kostnadsvekter som er presentert i ISF regelverk 2015. I det påfølgende presenteres de endringer som er gjort i denne versjonen av NPK. Øvrige endringer til 2015 (versjon 15.0.0, 15.0.1.0, 15.0.2.0 og 15.0.3.0) er beskrevet lenger nede i artikkelen.

Signifikant multitraume - aggregeringsregel

Det er korrigert for en feil i aggregeringsregel knyttet til signifikant multitraume. I forbindelse med at DRG-er i HDG 24 Signifikant multitraume ble overført til HDG 21 fra 2015, ble regel for overføring av prosedyrekoder ved aggregering ikke korrigert tilsvarende verken i NPK eller i ISF regeverk vedlegg C. Dette har ført til at episoder gruppert til DRG-ene 484, 485, 486, 486O og 487 ikke er vurdert for følgende regel beskrevet i ISF regelverk vedlegg C: «For hoveddiagnosegruppe 24 (signifikant multitraume) overføres alle prosedyrer som er registrert til sykehusoppholdet ved aggregering». Feilen er korrigert i versjon 15.0.4.0 ved at dersom vinnende episode grupperer til en av følgende DRG-er 484, 485, 486, 486O og 487 overføres alle registrerte prosedyrekoder til sykehusoppholdet, uavhengig av hvilken episode de er registrert på. Feilen berører kun ett fåtall opphold ved institusjoner som behandler pasienter med signifikant multitraume.

Foretakslisten

Det er gjort endringer i enkelte foretaksnummer i tråd med gjeldende nummer.

Versjon 15.0.3.0

Versjonen inneholder de regler og kostnadsvekter som er presentert i ISF regelverk 2015. I det påfølgende presenteres de endringer som er gjort i denne versjonen av NPK. Øvrige endringer til 2015 (versjon 15.0.0, 15.0.1.0 og 15.0.2.0) er beskrevet lenger nede i artikkelen.

Versjon 51.1.2 av NPR-meldingen

Som en konsekvens av endring i NPR-meldingen etter innføring av ny lov om pasient- og brukerrettigheter, er det gjort justeringer slik at NPK 2015 også skal kunne behandle NPR meldinger på denne versjonen.

Foretakslisten
Det er gjort endringer i enkelte foretaksnummer i tråd med gjeldende nummer, samt i egenskaper for noen private enheter.

Refusjonslisten
Kostnadsvekten for DRG 288B er korrigert slik at den stemmer med ISF regelverk (1.193 til 1.192). 

Versjon 15.0.2.0

Denne versjonen inneholder de regler og kostnadsvekter som er presentert i ISF regelverk 2015. I det påfølgende presenteres de endringer som er gjort i denne versjonen av NPK. Øvrige endringer til 2015 er beskrevet lenger nede i denne artikkelen.

Endring i aggregeringsregel
Det er gjort justering av aggregeringsregler knyttet til medikamentell kreftbehandling. Ny regel der prosedyrekoder for medikamentell svulstbehandling, WBOC05 til WBOC39, alltid overføres til aggregert sykehusopphold er implementert.

Aktivitetsgrunnlaget på overordnet nivå
Det er gjort endringer i foretakslisten som styrer hvilke institusjoner som kan inngå ISF-ordningen. Endringen er gjort med bakgrunn i gjennomgang av de avtaler som RHF/ HF har med private virksomheter.

Versjon 51.1.1 av NPR-meldingen
Som en konsekvens av endring i NPR-meldingen er det to implementert to nye eksklusjonsgrunner i NPK. 34=teknisk episode og 35= stråleterapi inneliggende.

Indirekte aktivitet med kode 21 «teknisk episode» (polIndir) gjelder pakkeforløp kreft. Disse tekniske episodene legges til AltDb med refusjonsberettiget=nei og eksklusjonsgrunn=34.

Stråleterapi for inneliggende pasienter kan nå rapporteres til NPR (tidligere har rapporteringen kun omfattet poliklinisk stråleterapi). Det er innført nytt omsorgsnivå på episodenivå for denne type aktivitet. Aktiviteten skal rapporteres som kontakter med kodeverdi=8 «stråleterapi innlagt pasient». NPK lagrer stråleterapikontakter for innlagte pasienter i AltDb med refusjonsberettiget = nei og eksklusjonsgrunn 35 «stråleterapi inneliggende».

Endring i DRG-logikk
Legemiddelbehandling med Vedolizumab (Entyvio ®) er i følge ISF-regelverk, IS-2230 gitt særskilt egenskap i DRG-systemet for 2015 (jf. tabell 2, s 32). Denne avgjørelsen er gjort om, slik at behandling med Vedolizumab (Entyvio ®) ikke vil gruppere til DRG 806H, men til andre polikliniske DRG-er. For begrunnelse se våre nettsider under «Uttalelser» på området ISF.

Det er gjort to feilrettinger i DRG-logikken:

  • Noen tilstander var feilaktig tilordnet egenskap som sa at disse kodene ikke var akseptable som hovedtilstander. Dette er nå korrigert, slik at grupperingsresultat ikke lenger vil være DRG 470.
  • Opphold der man har registrert prosedyrekode kategorisert som «tilleggskode» alene (dvs uten å angi den prosedyrekoden som er utført og som tilleggskoden skal beskrive – eks ZXA 10 Bilateral), vil nå gruppere til DRG 470. 

I tillegg er det opprettet tre nye særkoder. Disse er tatt inn i oppdatert versjon av særkodelisten. Dette gjelder;

  • 5XX01 Behandling med legemiddel L04AC10 (secukinumab)
  • 5XX02 Behandling med legemiddel L04AA32 (apremilast)
  • 5XX03 Behandling med legemiddel L01XE31 (nintedanib)

Versjon 15.0.1.0

Denne versjonen inneholder de regler og kostnadsvekter som er presentert i ISF regelverk 2015. I det påfølgende presenteres de endringer som er gjort i denne versjonen av NPK. Øvrige endringer til 2015 er beskrevet under «Versjon 15.0.0.0» lenger nede i denne artikkelen.

Refusjonslisten
Det er implementert endringer i refusjonslisten i henhold til endringslogg som er publisert sammen med regelverket.

Aktivitetsgrunnlaget på overordnet nivå
Fra og med 2015 vil all aktivitet som utløser ISF ved offentlige sykehus også kunne utløse ISF-refusjon til RHF-ene dersom tjenesten er utføret hos private virksomheter med kjøpsavtale med RHF. Dette medfører at poliklinisk aktivitet hos nevnte virksomheter inkluderes i ISF-refusjonsgrunnlaget.

ISF og dagkirurgi
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at ISF i større grad skal stimulere til bruk av dagkirurgi der dette er hensiktmessig. Endringen iverksettes ved at refusjonene for dagkirurgi økes med 10 prosent gjennom å flytte tilsvarende antall DRG-poeng fra døgnkirurgi til dagkirurgi. 

Rituell omskjæring
Det innføres egenbetaling for rituell omskjæring. Rituell omskjæring av gutter kodet med prosedyrekode KGV20 «rituell omskjæring» vil gi en reduksjon i ISF refusjonen tilsvarende 0,193 DRG-poeng for å ta høyde for egenbetalingen.

Multitraume
HDG 24 multitraume er innlemmet i HDG 21 likt med øvrige nordiske land. Det er ikke gjort endringer i DRG-ene innenfor området.

Versjon 51 av NPR-meldingen
Denne versjon av NPK vil ha støtte for behandling av aktivitetsdata rapportert på versjon 51.1.1 av NPR-melding. Versjon 51.1.1 er gyldig rapporteringsformat fra 1.1.2015. NPK håndterer også data rapportert på tidligere versjoner av meldingen.

Versjon 15.0.0.0

Denne versjonen inneholder de regler og kostnadsvekter som er presentert i foreløpig regelverk for ISF 2015. Versjonen inneholder dessuten endringer i kodeverk samt ny DRG logikk for 2015. En overordnet beskrivelse av de viktigste logikkendringene er gitt i ISF regelverk. En detaljert beskrivelse av alle endringer i DRG logikken (døgn/dag) finnes på det nordiske casemix-senterets nettsted.

I tillegg til endringer i DRG logikk og kostnadsvekter er det gjort følgende endringer i programvaren:

  • Utførende helsepersonell: DRG 915O inngår i ISF-refusjonsgrunnlaget dersom utførende helseperson er sykepleier eller jordmor.
  • Poliklinisk medikamentell kreftbehandling: Refusjonsregel knyttet til Z-kode for cytostatika tas ut. Det er beregnet gjennomsnittsvekt i DRG-er for medikamentell kreftbehandling. 

Følgende er ikke implementert i foreløpig versjon, men vil tas inn i endelig NPK 2015:

  • Aktivitet hos private: Utvidelse av ISF-aktivitet hos private til også å omfatte polikliniske kontakter. 
  • Rituell omskjæring: Regel ift egenbetaling og reduksjon i ISF-refusjon. 
  • NPR melding: Støtte for NPR melding versjon 51 (som vil gjelde i 2015) 

Begrensninger i NPK

Det er viktig å være oppmerksom på at enkelte av endringene i DRG-logikken forutsetter ny kodepraksis. Eksempelvis kan dette gjelde ny løsning for medikamentell kreftbehandling som forutsetter at indikasjon (cancerkode) registreres som hovedtilstand. Administrasjonsmåte (NCMP-kode) skal kodes som prosedyrekode.

Enkelte former for helsehjelp egner seg ikke for håndtering gjennom vanlig aktivitetsrapportering og DRG-gruppering. For disse beregnes derfor ikke ISF-refusjonene av NPK. Dette gjelder refusjon av utgifter for hjemmebasert posedialyse og for behandling med særskilte legemidler som pasienten selv administrerer. Et eventuelt trekk i forhold til andelen kompleks versus vanlig rehabilitering fremkommer heller ikke av NPK.

 

Sist faglig oppdatert: 9. april 2019