Regelverket for ISF

Helsedirektoratet har publisert ISF-regelverket for 2017 og grunnlagsdokument for regelverk mv. for ISF til PHV og TSB.

ISF-regelverket 2017

ISF for PHV og TSB - grunnlagsdokument for ISF-regelverket (PDF) 

Takstkoder PHV og TSB som skal registreres i 2017 (PDF)

Aktuelle presentasjoner

DRG-grupper og kostnadsvekter (refusjonsgrunnlag)

Helsedirektoratet har publisert DRG-liste for PHV og TSB (Excel) og STG-liste for PHV og TSB (Excel) for 2017. 

 

Registrering og rapportering

Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern

Registrering og rapportering i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Norsk pasientregister (NPR) har informasjon om rapporteringsfrister, meldingsformat (NPR-meldingen), veiledninger m.m.

Kodeveiledning hos Direktoratet for e-helse

For spørsmål om kodeveiledning, kontakt Direktoratet for e-helse: kodehjelp@ehelse.no.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar knyttet til ISF for poliklinisk PHV og TSB (Word) 

Bakgrunnsinformasjon 

Høring om omlegging av den aktivitetsbaserte finansieringsordningen for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB fra 2017.

Sist faglig oppdatert: 19. oktober 2017