ISF-informasjonsmøte 18. oktober 2018


Møte om Foreløpig ISF-regelverk m.m.
Tid: 18. oktober fra kl 10-14  (enkel lunsj kl 11.30)
Sted: Hjerterommet i Helsedirektoratet på Storo, Vitaminveien 4
Merk:  Helsedirektoratet flytter til Storo, Vitaminveien 4, den 1. oktober. Sjekk ruter.no vedrørende transport til Storo. Flybuss til Bekkestua (holdeplass 18 på Gardermoen) går til Storo.
Tema:
10.00-10.10 Innledning 
10.10-10.25 DRG- og STG-systemet
10.25-10.50 ISF-regelverket
10.50-11.15 Kostnadsvekter og KPP
11.15-11.30 Status Prosjekt oppgjørsordning H-resept som grunnlag for ISF 
11.30-12.00 Lunsj
12.00-12.30 Kodeverkene
12.30-12.45 Polikliniske laboratorietjenester
12.45-13.00 Polikliniske radiologitjenester
13.00-13.30 Annen informasjon- fra Norsk Pasient Register m.m. 
13.30-14.00 Tid til dialog

Tidsangivelsene er tentative. Temaene knyttet til DRG-STG-ISF presenteres samlet for somatikk og psykisk helsevern/TSB i møtet. Som nevnt i informasjonsmøtet 14. juni gjøres det ikke endringer i regelverket for psykisk helse/TSB i 2019 utenom å oppdatere kostnadsvektene. Basert på henvendelser om tolkning av regelverk vil en legge inn enkelte presiseringer av regelverket. Disse blir omtalt under ISF-regelverket. Prosessen omkring utvikling av KPP for psykisk helsevern/TSB blir omtalt under Kostnadsvekter og KPP.

Informasjon om videooverføring:
  • Oppkobling via Norsk Helsenett. 
  • Benytt flerpartsnummer 998813 - oppkobling fra kl 09.35 - senest kl 09.55
  • Alle har selv ansvar for å sørge for at det tekniske er i orden.
  • Det er også mulig å ringe Norsk Helsenett for support ved eventuelle problemer på tlf. 02017.
  • NB! Husk å skru av lyd på mikrofonen slik at ikke presentasjonene og andre på video forstyrres under møtet.
Oppfordring 
  • For å redusere antall oppringer til videokonferansesystemet, ber vi om, så langt det lar seg gjøre, at de som har mulighet til det samler seg til felles møtested for oppringning.
  • Unngå bruk av LYNC/Skype så langt det lar seg gjøre. Erfaringen er at det bidrar til overbelastning og mye støy. Systemet har ikke kapasitet til mange ulike "enmanns" oppkoblinger på LYNC og lignende.       
For dette møtet blir det ikke mulighet for streaming. 

For de som deltar på video vil det kun bli mulighet til å stille spørsmål i etterkant av møtet. Spørsmål sendes til drginfo@helsedir.no. Merk e-posten «ISF infomøte 18. oktober».

Presentasjonene vil bli lagt ut på Helsedirektoratets nettsider innen et par dager etter møtet.

Kontakt Bjørn Theodor Halle (907 96 629) dersom du/dere har problemer med oppkobling.

​ISF-informasjonsmøte 14. juni 2018

Her er presentasjonene:

Helsedirektoratet: ISF-informasjonsmøte 14. juni 2018 (PDF)

Direktoratet for e-helse: Endringer i kodeverk og -regler fra 2019 (PDF)


 

 

Innsatsstyrt finansiering (ISF)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isfInnsatsstyrt finansiering (ISF)Gjeldende og tidligere regelverk for innsatsstyrt finansiering.588Artikkel
DRG-systemethttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/drg-systemetDRG-systemetHvordan er DRG-systemet bygget opp og hvilke kriterier kreves for å endre systemet. 1390Artikkel
Norsk Pasientklassifisering (NPK)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/norsk-pasientklassifisering-npkNorsk Pasientklassifisering (NPK)NPK klassifiserer behandlingsaktivitet i diagnoserelaterte grupper (DRG) og særtjenestegrupper (STG), og beregner aktivitetsnivå i poeng. Gjeldende NPK-versjon: 3.0.18235.03 (ISF 2016, 2017 og 2018). 1680Artikkel
STG-systemethttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/stg-systemetSTG-systemetDefinisjonstabeller samt informasjon om hvordan STG-systemet (særtjenestegrupper) er bygget opp.7659Artikkel
Kostnadsvekterhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/kostnadsvekterKostnadsvekterKostnadsvekter benyttes som grunnlag for ISF. Kostnadsvektene beregnes med basis i kostnad per pasient (KPP-beregninger) fra alle helseforetakene.345Artikkel
Særkoderhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/serkoderSærkoderSærkoder brukes når gjeldende kodeverk ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere aktivitet. Formålet er å identifisere prosjekter, behandlinger, legemiddel eller annet. 7383Artikkel

Sist faglig oppdatert: 9. oktober 2018