​ISF-informasjonsmøte 14. juni 2018

Påmelding

Frist for påmelding er 8. juni.

Informasjonsmøte om ISF 2019 m.m.

Tid: 14. juni fra kl 10-14  (enkel lunsj kl 11.30)

Sted: Auditoriet i Helsedirektoratet (Universitetsgaten 2)

Dagsorden

10.00-10.10        Innledning

10.10-11.30        Nytt i finansieringssystemet

  • Utviklingsområder og regelverk, herunder Øyeblikkelig hjelp, ny legemiddelbehandling m.v.
  • DRG- og STG-systemet
  • Kostnadsberegninger

11.30-12.00        Lunsj

12.00-12.30        Nytt i kodeverkene

12.30- 12.50       Psykisk helsevern/TSB og ISF-regelverket; avklaringer på en del spørsmål

12.50- 13.05       Status ny finansieringsordning for laboratoriefagene

13.05- 13.35      Informasjon fra Norsk pasientregister

13.35-13.45        Andre orienteringer

13.45-14.00        Tid til spørsmål om dagens tema

(tidsangivelsene er tentative og kan bli justert- tidsrammen er gitt) 

Informasjon om videooverføring:

  • Oppkoblingen er via Norsk Helsenett. 
  • Flerpartsnummer 998813 - oppkobling fra kl 09.35 - senest kl 09.55
  • Alle har selv ansvar for å sørge for at det tekniske er i orden.
  • Det er også mulig å ringe Norsk Helsenett for support ved eventuelle problemer på tlf. 02017.
  • NB! Husk å skru av lyd på mikrofonen slik at ikke presentasjonene og andre på video forstyrres under møtet.

For de som deltar på video vil det kun bli mulighet til å stille spørsmål i etterkant av møtet. Spørsmål sendes til drginfo@helsedir.no. Merk e-posten «ISF infomøte 14. juni».

Presentasjonene vil bli lagt ut på Helsedirektoratets nettsider innen et par dager etter møtet.


 

 

Innsatsstyrt finansiering (ISF)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isfInnsatsstyrt finansiering (ISF)Gjeldende og tidligere regelverk for innsatsstyrt finansiering.588Artikkel
DRG-systemethttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/drg-systemetDRG-systemetHvordan er DRG-systemet bygget opp og hvilke kriterier kreves for å endre systemet. 1390Artikkel
Norsk Pasientklassifisering (NPK)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/norsk-pasientklassifisering-npkNorsk Pasientklassifisering (NPK)NPK klassifiserer behandlingsaktivitet i diagnoserelaterte grupper (DRG) og særtjenestegrupper (STG), og beregner aktivitetsnivå i poeng. Gjeldende NPK-versjon: 3.0.17341.01 (ISF 2016, 2017 og 2018). 1680Artikkel
STG-systemethttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/stg-systemetSTG-systemetDefinisjonstabeller samt informasjon om hvordan STG-systemet (særtjenestegrupper) er bygget opp.7659Artikkel
Kostnadsvekterhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/kostnadsvekterKostnadsvekterKostnadsvekter benyttes som grunnlag for ISF. Kostnadsvektene beregnes med basis i kostnad per pasient (KPP-beregninger) fra alle helseforetakene.345Artikkel
Særkoderhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/serkoderSærkoderSærkoder brukes når gjeldende kodeverk ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere aktivitet. Formålet er å identifisere prosjekter, behandlinger, legemiddel eller annet. 7383Artikkel

Sist faglig oppdatert: 23. mai 2018