​Informasjonsmøte 18. oktober om ISF 2017

Helsedirektoratet inviterer til et felles møte om foreløpig ISF-regelverk for 2017.

  • ​Hensikten med møtet er å informere og ha en dialog om innsatsstyrt finansiering med hovedfokus på 2017-løsningen. 
  • Vi ønsker bred deltakelse fra både ledelsesnivået og mer operativt nivå, og fra regionale helseforetak og helseforetak.

Møtested: Auditoriet i Helsedirektoratet (Universitetsgata 2 i Oslo)
Tidspunkt: Tirsdag 18. oktober. Kl. 10.00 - 15.00 (inkl. lunsj)

Veiledende agenda

​Tidspunkt​Tema

​09.30-10.00

​Registrering og kaffe

​10.00-10.10

​Innledning

​10.10-12.00

​ISF for somatisk spesialisthelsetjenester

​10.10-10.20

​Nytt i DRG systemet somatikk

​10.20-10.40

​Nytt i ISF 2017 somatikk

​10.40-10.50

​Kostnadsvekter somatikk

​10.50-11.00

​NPK 2017

​11.00-11.30

​Nytt i Kodeverkene for 2017- somatikk

​11.30-12.00

​Lunsj

12.00-15.00

ISF for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB:

· Grupperingssystemet (hvordan aktivitet innrapportert til Norsk pasientregister gir grunnlag for refusjon). Herunder også om hvordan aktiviteter som i 2016 var omfattet av takstfinansiering fra 2017 omfattes av ISF.
· Fra rapportering til Norsk pasientregister til ISF-refusjon
· Nytt i kodeverkene 2017- psykisk helsevern og TSB
· Beregning av kostnadsvekter (refusjonsgrupper i 2017)
· ISF-regelverket
· Hva er i endring - hvor finner vi nødvendig informasjon
· Tid til spørsmål og svar


Påmelding til møtet sendes på e-post til maja.kristine.sorensen@helsedir.no innen tirsdag 11. oktober. Dette gjelder også de som vil delta på videooverføring. I påmeldingen må ønske om videodeltakelse oppgis. Merk e-posten med «ISF infomøte 18. oktober». 

Gi følgende informasjon i påmeldingen:
Navn:
Funksjon: (f.eks. avdelingsleder)
Foretak:

Vennligst ta med legitimasjon til registrering.

Informasjon om videooverføring:

  • Oppkoblingen er via Norsk Helsenett. 
  • Alle har selv ansvar for å sørge for at det tekniske er i orden.
  • Det er også mulig å ringe Norsk Helsenett for support ved eventuelle problemer på tlf. 02017.
  • NB! Husk å skru av lyd på mikrofonen slik at ikke presentasjonene forstyrres.

For de som deltar på video vil det kun bli mulighet til å stille spørsmål i etterkant av møtet. Spørsmål sendes til drginfo@helsedir.no. Merk e-posten «ISF infomøte 18. oktober».

Vi håper på godt oppmøte! 

 

 

Innsatsstyrt finansiering (ISF)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isfInnsatsstyrt finansiering (ISF)Gjeldende og tidligere regelverk for innsatsstyrt finansiering.588
DRG-systemethttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/drg-systemetDRG-systemetHvordan er DRG-systemet bygget opp og hvilke kriterier kreves for å endre systemet. 1390
Norsk Pasientklassifisering (NPK)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/norsk-pasientklassifisering-npkNorsk Pasientklassifisering (NPK)NPK klassifiserer behandlingsaktivitet i DRG-grupper. 1680
Kostnadsvekter og kostnad per pasient (KPP)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/kostnadsvekter-og-kostnad-per-pasient-kppKostnadsvekter og kostnad per pasient (KPP)Kostnadsvekter benyttes som grunnlag for ISF. Kostnad per pasient skal gi nasjonalt sammenlignbare kostnadsdata og brukes i arbeidet med kostnadsvekter. 345

skriv ut del på facebook del på twitter