ISF-informasjonsmøte 18. oktober 2018


Møte om Foreløpig ISF-regelverk m.m.
Tid: 18. oktober fra kl 10-14  (enkel lunsj kl 11.30)
Sted: Hjerterommet i Helsedirektoratet på Storo, Vitaminveien 4
Merk:  Helsedirektoratet flytter til Storo, Vitaminveien 4, den 1. oktober. Sjekk ruter.no vedrørende transport til Storo. Flybuss til Bekkestua (holdeplass 18 på Gardermoen) går til Storo.
Tema:
10.00-10.10 Innledning 
10.10-10.25 DRG- og STG-systemet
10.25-10.50 ISF-regelverket
10.50-11.15 Kostnadsvekter og KPP
11.15-11.30 Status Prosjekt oppgjørsordning H-resept som grunnlag for ISF 
11.30-12.00 Lunsj
12.00-12.30 Kodeverkene
12.30-12.45 Polikliniske laboratorietjenester
12.45-13.00 Polikliniske radiologitjenester
13.00-13.30 Annen informasjon- fra Norsk Pasient Register m.m. 
13.30-14.00 Tid til dialog

Tidsangivelsene er tentative. Temaene knyttet til DRG-STG-ISF presenteres samlet for somatikk og psykisk helsevern/TSB i møtet. Som nevnt i informasjonsmøtet 14. juni gjøres det ikke endringer i regelverket for psykisk helse/TSB i 2019 utenom å oppdatere kostnadsvektene. Basert på henvendelser om tolkning av regelverk vil en legge inn enkelte presiseringer av regelverket. Disse blir omtalt under ISF-regelverket. Prosessen omkring utvikling av KPP for psykisk helsevern/TSB blir omtalt under Kostnadsvekter og KPP.

Informasjon om videooverføring:
Auditoriet (Hjerterommet) er booket men foreløpig har vi ikke oppkoblingsinformasjonen knyttet til de nye lokalene og systemene på Storo. Det vil bli lagt ut så snart vi har det.​ISF-informasjonsmøte 14. juni 2018

Her er presentasjonene:

Helsedirektoratet: ISF-informasjonsmøte 14. juni 2018 (PDF)

Direktoratet for e-helse: Endringer i kodeverk og -regler fra 2019 (PDF)


 

 

Innsatsstyrt finansiering (ISF)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isfInnsatsstyrt finansiering (ISF)Gjeldende og tidligere regelverk for innsatsstyrt finansiering.588Artikkel
DRG-systemethttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/drg-systemetDRG-systemetHvordan er DRG-systemet bygget opp og hvilke kriterier kreves for å endre systemet. 1390Artikkel
Norsk Pasientklassifisering (NPK)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/norsk-pasientklassifisering-npkNorsk Pasientklassifisering (NPK)NPK klassifiserer behandlingsaktivitet i diagnoserelaterte grupper (DRG) og særtjenestegrupper (STG), og beregner aktivitetsnivå i poeng. Gjeldende NPK-versjon: 3.0.18235.03 (ISF 2016, 2017 og 2018). 1680Artikkel
STG-systemethttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/stg-systemetSTG-systemetDefinisjonstabeller samt informasjon om hvordan STG-systemet (særtjenestegrupper) er bygget opp.7659Artikkel
Kostnadsvekterhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/kostnadsvekterKostnadsvekterKostnadsvekter benyttes som grunnlag for ISF. Kostnadsvektene beregnes med basis i kostnad per pasient (KPP-beregninger) fra alle helseforetakene.345Artikkel
Særkoderhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/serkoderSærkoderSærkoder brukes når gjeldende kodeverk ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere aktivitet. Formålet er å identifisere prosjekter, behandlinger, legemiddel eller annet. 7383Artikkel

Sist faglig oppdatert: 14. september 2018