Innsatsstyrt finansiering (ISF)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isfInnsatsstyrt finansiering (ISF)Gjeldende og tidligere regelverk for innsatsstyrt finansiering.588
ISF for polikliniske tjenester innen PHV og TSBhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/isf-for-polikliniske-tjenester-innen-phv-og-tsbISF for polikliniske tjenester innen PHV og TSBOmlegging til ISF-finansiering for poliklinisk psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 7334
DRG-systemethttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/drg-systemetDRG-systemetHvordan er DRG-systemet bygget opp og hvilke kriterier kreves for å endre systemet. 1390
Norsk Pasientklassifisering (NPK)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/norsk-pasientklassifisering-npkNorsk Pasientklassifisering (NPK)NPK klassifiserer behandlingsaktivitet i diagnoserelaterte grupper (DRG) og beregner aktivitetsnivå i poeng. Gjeldende NPK-versjon: 2.0.132 (ISF 2016 og 2017). 1680
Særkoderhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/serkoderSærkoderSærkoder brukes når gjeldende kodeverk ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere aktivitet. Formålet er å identifisere prosjekter, behandlinger, legemiddel eller annet. 7383
Kostnadsvekter og kostnad per pasient (KPP)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/kostnadsvekter-og-kostnad-per-pasient-kppKostnadsvekter og kostnad per pasient (KPP)Kostnadsvekter benyttes som grunnlag for ISF. Kostnad per pasient skal gi nasjonalt sammenlignbare kostnadsdata og brukes i arbeidet med kostnadsvekter. 345

Sist faglig oppdatert: 8. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter