Innsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemethttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemetInnsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemetISF-regelverket, DRG-systemet, kostnadsvekter og kostnad per pasient (KPP).292
Kvalitetsbasert finansiering (KBF)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/kvalitetsbasert-finansiering-kbfKvalitetsbasert finansiering (KBF)Regelverk for kvalitetsbasert finansiering (KBF). 364
Egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelphttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/egenandeler-og-pasientbetaling-ved-poliklinisk-helsehjelpEgenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelpTakstkoder for egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp. 7445
Helserefusjoner for primær og spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/helserefusjoner-for-primer-og-spesialisthelsetjenestenHelserefusjoner for primær og spesialisthelsetjenestenStaten delfinansierer enkelte helsetjenester gjennom refusjonsordninger. Det overordnede målet er å gi befolkningen i alle deler av landet god tilgang til effektiv medisinsk behandling ved å dekke utgifter til helsetjenester. 582
Takstendringer for leger, psykologer og fysioterapeuterhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/takstendringer-for-leger-psykologer-og-fysioterapeuterTakstendringer for leger, psykologer og fysioterapeuterTakst- og regelendringer for helsetjenester som dekkes etter folketrygdloven.861
Nøytral merverdiavgift for helseforetakhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/noytral-merverdiavgift-for-helseforetakNøytral merverdiavgift for helseforetakRegelverket for ordningen Nøytral merverdiavgift for helseforetak, ofte stilte spørsmål og svarside, og presentasjoner fra møter som informerer om ordningen. 7363
Finansiering av poliklinisk radiologihttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/finansiering-av-poliklinisk-radiologiFinansiering av poliklinisk radiologiRegelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved offentlige og private virksomheter.954
Utskrivningsklare pasienterhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/utskrivningsklare-pasienterUtskrivningsklare pasienterKommunenes betaling for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud.769
Kommunal medfinansiering (KMF)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/kommunal-medfinansiering-kmfKommunal medfinansiering (KMF)Tallgrunnlag, a konto-beløp og årsavregning for KMF. Kommunal medfinansiering er avviklet fra 1. januar 2015. 328

Sist faglig oppdatert: 28. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter