Innsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemethttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemetInnsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemetISF-regelverket, DRG-systemet, kostnadsvekter og kostnad per pasient (KPP).292Transportside artikkel
Kvalitetsbasert finansiering (KBF)https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/kvalitetsbasert-finansiering-kbfKvalitetsbasert finansiering (KBF)Regelverk for kvalitetsbasert finansiering (KBF). 364Artikkel
Egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelphttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/egenandeler-og-pasientbetaling-ved-poliklinisk-helsehjelpEgenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelpTakstkoder for egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp. 7445Artikkel
Helserefusjoner for primær og spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/helserefusjoner-for-primer-og-spesialisthelsetjenestenHelserefusjoner for primær og spesialisthelsetjenestenStaten delfinansierer enkelte helsetjenester gjennom refusjonsordninger. Det overordnede målet er å gi befolkningen i alle deler av landet god tilgang til effektiv medisinsk behandling ved å dekke utgifter til helsetjenester. 582Artikkel
Takstendringer for leger, psykologer og fysioterapeuterhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/takstendringer-for-leger-psykologer-og-fysioterapeuterTakstendringer for leger, psykologer og fysioterapeuterTakst- og regelendringer for helsetjenester som dekkes etter folketrygdloven.861Artikkel
Nøytral merverdiavgift for helseforetakhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/noytral-merverdiavgift-for-helseforetakNøytral merverdiavgift for helseforetakRegelverket for ordningen Nøytral merverdiavgift for helseforetak og ofte stilte spørsmål og svar. 7363Artikkel
Utskrivningsklare pasienterhttps://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/utskrivningsklare-pasienterUtskrivningsklare pasienterKommunenes betaling for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud. 769Artikkel

Sist faglig oppdatert: 22. januar 2018